Green office

Groenere werkplekken bevorderen

Een unieke beoordelingsmethodologie en duurzame oplossingen

Onze klanten streven ernaar om hun medewerkers een werkomgeving te bieden die een tastbare bijdrage levert aan mens en milieu

Om hen te steunen in hun duurzame aankoopbeleid, verbinden wij ons ertoe om

  1. Milieuvriendelijke productalternatieven te ontwikkelen die gemakkelijk te herkennen en te kiezen zijn
  2. Ontwikkelen van een emissiearme levering en stimuleren van het groeperen van bestellingen
  3. Uitbreiding van de inzameling van gebruikte producten voor recycling- of hergebruiksdoeleinden
green tree

Volg de Lyreco Green Tree!

De aankoop van milieuvriendelijke producten vereist duidelijke informatie die de herkenbaarheid vergemakkelijkt. In de catalogus en de webshop van Lyreco worden de geëvalueerde groene producten geïdentificeerd door een groene boom, wat aangeeft dat de evaluatiemethodologie van Lyreco werd toegepast.

Door gebruik te maken van onze eigen beoordelingsmethodologie kunnen we de volledige productieketen van onze producten onder controle houden en zo onze klanten alle informatie geven die ze nodig hebben om te begrijpen waarom een product als milieuvriendelijk wordt geclassificeerd.

Een unieke beoordeling van milieuvriendelijke kantoorproducten

Onze "Green Products Assessment"-methodologie is gebaseerd op een erkende en internationale standaard: ISO 14020 die op het hoogste niveau van de ISO-milieuclaims normen staat.

sgs green tree zoom

MEER WETEN OVER
Lyreco Green Tree beoordelingsmethodologie

De methodologie is van toepassing op alle producten, en is een aanvulling op ons kwaliteitsbeoordelingsproces.

Onze Green Tree beoordelingsmethode steunt op internationaal erkende normen en organisaties:

  • De methode is gebaseerd op de erkende internationale ISO 14020-norm, die op het hoogste niveau van de ISO-milieuclaims normen staat.
  • Het is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Internationale Kamer van Koophandel die probeert “Greenwashing” te voorkomen: een term die wordt gebruikt voor misleidende communicatie, bedoeld om de consumenten ervan te overtuigen dat hun producten milieuvriendelijk zijn, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn.
  • Het toegepaste systeem is hetzelfde voor alle producten, in al onze dochterondernemingen, wat resulteert in een consistente etikettering van groene producten in alle landen.
  • De beoordelingsmethode is goedgekeurd door SGS (het wereldwijde auditbedrijf), dat deze methode erkent als "best in class" op het gebied van de controle van "groene claims".

Onze methode is een drieledig beslissingssysteem dat gebaseerd is op een samenwerking tussen:

  • Lyreco Marketingteams, die de zelfclaims toetsen aan de kwalificaties zoals beschreven in ISO 14021.
  • Leveranciers vullen het "Groene Beoordelingsdossier" in met gecertificeerde claims, zelfclaims, aanvullende criteria en bewijzen.
  • Lyreco QSS-teams controleren de gecertificeerde claims (bijv. omvang, geldigheidsperiode), wisselen gegevens uit met leveranciers om potentiële geschillen af te handelen en “scoring rate circulation”
42,6%

van de kantoorbenodigdheden die onze klanten kochten in 2019 bestonden uit Green Tree producten.