A worker is sorting Lyreco products

Toeleveringsketen

Audits en verbeteringsprogramma’s voor fabrikanten

Een duurzame en ethische toeleveringsbasis, ter ondersteuning van ons concurrentievermogen, innovatie en het succes van onze klanten.

Als een van de eerste wereldwijde distributeurs van werkplekbenodigdheden heeft Lyreco de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het zakelijk gedrag van leveranciers sociaal, ethisch, ecologisch en wettelijk in orde is.

Precies om deze reden speelt de toeleveringsketen een centrale rol in de Lyreco MVO-strategie 2019-2025.

Doel: 

Onze klanten zowel de beste prijs-kwaliteitverhouding voor producten en oplossingen garanderen als duurzaamheid en ethiek in de toeleveringsketen.

sdg 8 NL

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties waar wij aan bijdragen. 

Aurora

TOELEVINGSKETEN - BELANGRIJKSTE INDICATOREN

evaluation sustainability

3,32/5

Duurzaamheidsscore voor de leveranciers

De duurzaamheidsbeoordeling van de leveranciers wordt geëvalueerd in het kader van het Lyreco Supplier Performance Improvement Programme. Hierbij worden alle leveranciers van de groep geëvalueerd. Hoe lager de score, hoe beter het resultaat.

AWARENESS PROGRAMME

22

Bewustwordingsacties en -programma's

Evenementen of bijeenkomsten met leveranciers rond MVO en dit zowel op groeps- als lokaal niveau

BELANGRIJKSTE ACTIES 

 

 1. Beoordeling van de duurzaamheid en ethiek van de leverancier
 2. Opvolging van de zakelijke leveranciersovereenkomst
 3. Opleiding en bewustwording van leveranciers
 4. Interne opleiding en bewustwording

ETHIEK EN DUURZAAMHEID IN DE TOELEVERINGSKETEN

back to work suppliers consolidation

Audits & verbeteringsprogramma’s voor fabrikanten

Lyreco heeft een uitgebreid assortiment van eigen merkproducten ontwikkeld. Er worden nu al meer dan 1.500 producten aan onze klanten voorgesteld.

Als toonaangevende wereldwijde distributeur van werkplekbenodigdheden heeft Lyreco een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het zakelijk gedrag van onze leveranciers sociaal, ethisch, ecologisch en wettelijk in orde is.

Om ervoor te zorgen dat onze verantwoordelijkheid en duurzaamheidsnormen voortdurend worden nageleefd, voert het QSS-team van de groep jaarlijks en rechtstreeks ter plaatse audits uit bij onze productiepartners, met een specifieke focus op risicolanden. In september 2019 moest Lyreco, na een onaangekondigde audit, helaas een groepsleverancier op de zwarte lijst zetten.

Raamwerk voor Lyreco-audits
Onze interne en externe normen en beleidslijnen

In 2013, koos Lyreco SEDEX en BSCI als normen voor de sociale verantwoordelijkheidsaudits van de fabrieken die Lyreco-merkproducten vervaardigen.

SEDEX SMALL

De 4 pijlers van SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA): Arbeid, Gezondheid en veiligheid, Milieu en Zakelijke ethiek.

SEDEX is 's werelds grootste samenwerkingsplatform voor het delen van verantwoorde inkoopgegevens over toeleveringsketens, en wordt  door meer dan 43.000 leden in meer dan 150 landen gebruikt

BSCI

BSCI - Het Business Social Compliance Initiative is een toonaangevend systeem voor het beheer van toeleveringsketens. Het  ondersteunt bedrijven in hun streven naar de naleving van sociale regels en om verbeteringen aan te brengen in de fabrieken binnen hun wereldwijde toeleveringsketens.

 • Alle producten van het eigen Lyreco merk
 • Inkoop van de Groep en de 15 dochterondernemingen
 • 59 fabrikanten en importeurs
 • Tot het 3de niveau onderaannemers
Leverancier types
 • Waakzaamheidsplan
 • Inkoopbeleid
 • Ethische code voor leveranciers
100%

Van de fabrieken die Lyreco-merkproducten produceren werden geauditeerd in 2019: 49 fabrieken voor producten die door de Lyreco-groep zijn geselecteerd en 10 fabrieken die lokale producten voor onze dochterondernemingen produceren.

SAFETY

Papier en PBM worden streng in het oog gehouden

In de wereldwijde context van aandacht voor ontbossing en arbeids- en mensenrechten in ontwikkelingslanden, heeft Lyreco een due diligence-proces opgezet, gericht op:

 • Papier dat afkomstig kan zijn uit een land waar ontbossing voorkomt
 • PBM's (niet van het merk Lyreco en niet rechtstreeks door Lyreco geïmporteerd) die afkomstig zijn uit risicolanden op het gebied van sociale verantwoordelijkheid (bv. Maleisië, Sri Lanka, Bangladesh)

PROGRAMMA OM DE LEVERANCIERSPRESTATIES TE VERBETEREN

 

 Voortdurende verbetering is een engagement dat Lyreco en haar leveranciers delen.De marketingafdeling van de Lyreco-groep heeft hiervoor 2 complementaire mechanismen ontwikkeld.

 1. Supplier Performance Improvement Programme (SPIP), waarvan het beoordelingsschema 4 prestatiecriteria omvat: concurrentievermogen, categoriemanagement, logistiek en duurzaamheid.
 2. Een Lyreco-leveranciersenquête, met als doel om mogelijke verbeteringspunten te signaleren in het leveranciersmanagementproces van Lyreco.
people shaking hands

Evaluatie van de duurzaamheidsprestaties van leveranciers

In 2019 is het criterium “duurzaamheid”, dat voorheen 20% van de prestatiebeoordeling uitmaakte, verhoogd tot 25%, wat het op gelijke voet brengt met de andere 3 criteria

De MVO-evaluatie heeft betrekking op 5 categorieën:

 1. De milieukenmerken van de producten
 2. De MVO-organisatie en het bestuur van de leverancier
 3. Het milieubeheersysteem
 4. Het gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem
 5. Sociale Verantwoordelijkheid, Toeleveringsketens en Bedrijfsethiek

Naast de resultaten van de evaluatie ontvangt elke leverancier een geïndividualiseerd actieplan met mogelijke voortgangstrajecten. Dit programma bestaat sinds 2015.