@Nicolas Axelrod

Gemeenschap

Onderwijs als kern van Lyreco's liefdadigheidsprogramma

Onderwijs als kern van Lyreco's liefdadigheidsprogramma op globaal en lokaal niveau.

Al onze medewerkers verbinden zich ertoe om tijd te besteden aan liefdadigheidsactiviteiten. Dat maakt deel uit van de bedrijfscultuur van Lyreco. Via het Lyreco For Education-programma organiseren Lyreco-medewerkers fondsenwervingsacties om kinderen die in slechte omstandigheden leven een betere toegang tot onderwijs te geven.

Er worden fondsen geworven via verschillende activiteiten en initiatieven in onze dochterondernemingen over de hele wereld om dit te bereiken.

Onze doelstellingen

Ervoor zorgen dat meer kinderen naar school kunnen en dat er minder kinderen voortijdig de school verlaten, door verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de leeromstandigheden.

sdg 4 NL

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties waaraan we bijdragen. 

sustainability

GEMEENSCHAP – BELANGRIJKSTE INDICATOREN 2019

LFE money

€249.043

Het resultaat van ons Cambodja programma

Van alle fondsenwervingen en alle acties die door onze dochterbedrijven georganiseerd werden.

target CO2

€ 1M

Streefdoel voor 2022

Op het einde van ons 2019-2022 Cambodja programma.

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

  1. Vernieuwing van de schoolinfrastructuur
  2. Verbetering van de opleiding van leerkrachten
  3. Gezondheids- en hygiënevoorlichting
  4. Bekostiging van studiebeurzen
  5. Opleiding inzake kinderbescherming
A girl is in front of a board

CAMBODJA 2019-2022

Vanaf januari 2019 en in de loop van de volgende 4 jaar zullen onze 10.000 medewerkers acties ondernemen om 1 miljoen euro op te halen voor de directe ondersteuning van 11.000 kinderen en tieners die zijn ingeschreven op basisscholen en middelbare scholen in het noordoosten van Cambodja.

In samenwerking met CARE, zullen we de kwaliteit van het onderwijs en de leeromstandigheden verbeteren, vooral voor etnische minderheden.

  • 11.000 kinderen
  • 26 scholen worden gesteund
  • 1 internaat gebouwd voor 60 studenten
  • 92 leraars worden opgeleid in digitale en wetenschappelijke vakken
  • 60 studiebeurzen
a woman smiling

Dankzij de steun van Lyreco heeft CARE sinds 2010 onderwijsprojecten ontwikkeld in Brazilië, Madagaskar en nu ook Cambodja. Ons gemeenschappelijk doel is om een betere kwaliteit van het onderwijs te bieden om het aantal inschrijvingen van studenten op de lange termijn te verhogen. Samen hebben we al veel bereikt!

Nathalie Rosselot
Corporate Partnership Director, Care France

Ontdek onze plaatselijke initiatieven

Solidariteit staat centraal bij het engagement van onze medewerkers