Progress

Vooruitgang

Wij werken samen met onze partners om onze ontwikkeling met het oog op vooruitgang.

We zetten een ethisch kader op voor al onze activiteiten en verbinden ons ertoe om onze werknemers en partners warm te maken voor de invoering van duurzame praktijken.

We kijken erop toe dat we alle onze partners betrekken bij het nemen van de best mogelijke initiatieven, acties en beslissingen.  

  • We luisteren naar onze klanten en leveranciers met het oog op vooruitgang.
  • We delen ons duurzaamheidstraject met onze partners en nemen ze mee aan boord.
  • We zetten een ethisch kader op voor al onze activiteiten.
  • We geven onze werknemers en partners een duwtje in de rug om duurzame praktijken in te voeren.

Door te luisteren, te handelen en transparant te communiceren over wat we concreet ondernemen en hoe we hierbij te werk gaan, ontwikkelen we een ethische werkmethode, niet alleen binnen Lyreco zelf maar ook bij iedereen die met ons samenwerkt.  

Hands

Onze stakeholders

 

De manier waarop wij ons ecosysteem benaderen met het oog op meer duurzame praktijken.

Onze stakeholders op lange termijn betrekken in onze 'Corporate Responsability' strategie en acties is essentieel om onze duurzaamheidsdoelstellingen waar te maken en voortdurende verbeteringen door te voeren in al onze activiteiten.

Handskhake

Certificeringen & erkenningen

Vertrouwen en duidelijkheid zijn essentieel om tegemoet te komen aan de milieuverwachtingen en de hoogste kwaliteitseisen van onze klanten. 

 
Onze klanten kunnen ervan op aan dat ze in zee gaan met een betrouwbare leverancier en dat ze hun duurzame producten kunnen kiezen op basis van duidelijke informatie via: 
 
  1.  Een ISO-managementsysteem aangepast aan de specifieke behoeften van onze filialen
  2. Erkende milieulabels en -certificeringen
  3. De 'Lyreco Sustainability selection' methodologie

Lees verder