Hands clapping together

Onze stakeholders

De manier waarop we omgaan met ons ecosysteem voor meer duurzame praktijken

Onze stakeholders op de lange termijn betrekken bij onze Maatschappelijke Verantwoordelijkheidsstrategie en -acties, is essentieel om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en om de voortdurende verbetering van al onze activiteiten te ondersteunen.

 

 

Onze klanten

We hebben een omni-channel klantendienst toegevoegd die ernaar streeft om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. Als gevolg van deze contacten hebben we vastgesteld dat sociale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor het milieu belangrijke aandachtspunten zijn die leven bij onze klanten.

Daarom hebben we oplossingen ontwikkeld voor verantwoorde inkoopondersteuning, zoals onze milieuberekeningstool, en speciale momenten voor het delen en identificeren van best practices tijdens onze Duurzaamheidsdagen en Sustainable Awards.

LCFC ARTICLE

Lyreco CO2-Voetafdruk Calculator

De Lyreco CO2-Voetafdruk Calculator is een instrument dat door al onze dochterondernemingen gebruikt wordt om onze directe en indirecte CO2-uitstoot te meten. Dat werd in 2010 ingevoerd en houdt rekening met 3 aandachtspunten:

  1. Vracht en verbruiksgoederen & materialen
  2. Door het bedrijf aangekochte en gebruikte energiebronnen
  3. Eventuele andere indirecte emissies
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

De nauwe samenwerking tussen MTU en Lyreco maakt een vlotte verwerking, soepele processen en duurzame producten mogelijk. Met dit in het achterhoofd wil ik iedereen aanmoedigen om alles in het werk te stellen om de duurzaamheid in hun eigen bedrijf te verbeteren. 

Andreas Regnier

Aankoopmanager bij MTU, 2018 Lyreco Duitsland Sustainability Award winnaar

Onze leveranciers

Bij Lyreco werken we samen met onze eigen merkleveranciers door middel van een internationaal programma voor continue verbetering, waarbij eerlijke praktijken en aanvaarding en respect voor ethische regels centraal staan. Door met ons samen te werken, gaan onze leveranciers akkoord met ons aankoopbeleid, onze gedragscode en ons auditproces.

Verantwoord gedrag

Verantwoord gedrag aanmoedigen

We streven er voortdurend naar om goed handelen onder onze leveranciers te bevorderen door middel van onze ‘Dag van de leverancier’, en daarmee gepaard gaande onderscheidingen, en door middel van onze Groen Producten beoordelingsmethodologie.

Om ervoor te zorgen dat onze verantwoordelijkheid en duurzaamheidsnormen voortdurend worden nageleefd, hebben we ook een duurzaamheidsbeoordelingsproces voor leveranciers.

a woman smiling

We delen regelmatig informatie over duurzaamheid met Lyreco en helpen elkaar op dat gebied vooruit. We werken ook samen om de relevante regio's te bevoorraden vanuit de dichtstbijzijnde papierfabriek om het transport te minimaliseren.

Päivi Rissanen

Directeur van UPM, leverancier van papier onder de merknaam NEW FUTURE

Onze logistieke partners en leveranciers

Als een van de eerste distributeurs van werkplekbenodigdheden over de hele wereld hebben we een speciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze logistieke partners in lijn zijn met onze visie op het milieu. Dit doen we door in onze contracten duurzaamheidsclausules op te nemen, die ons in staat stellen om samen met hen continue verbeteringsprojecten te ontwikkelen, zoals emissiearme initiatieven.

3 trucks aligned

Naast de zakelijke dimensie van ons partnerschap steunt de samenwerking met Lyreco ook ons duurzaamheidsbeleid. Lyreco's Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is duidelijk een inspiratiebron voor de implementatie van concrete acties zoals de definitie van de Principado gedragscode en de ontwikkeling van ons groene wagenpark in Mexico.

Alejandro Torre

CEO van Principado Mexico, Lyreco distributiepartner sinds 2014

Onze externe betrouwbare derde partijen

In het kader van onze Maatschappelijke Verantwoordelijkheid werken we samen met overheden, juridische instanties en certificeringsinstituten om onze klanten een externe, eerlijke kijk op ons verantwoord beleid te geven. Als internationale distributeur houden we ons aan de lokale wetgeving in elk land waar we actief zijn.

sdg goals

Ons engagement tegenover de Verenigde Naties

Vanuit een breder perspectief volgen we als lid van de Global Compact en Human Rights Club de aanbevelingen op van de Verenigde Naties in de gebieden die vallen onder de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

Pied herbe

Op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid is de Europese Unie een belangrijke leider in het vaststellen van wettelijke kaders; wij passen de eisen en adviezen van de EU toe in onze activiteiten, zoals in de proefperiode van de Europese milieuvoetafdruk voor producten.

A girl is in front of a board

NGOs en lokale liefdadigheidsprogramma’s

Wij zetten ons in voor betere sociale en milieupraktijken in al onze activiteiten en nog veel meer. Onze medewerkers zijn betrokken bij lokale gemeenschapsprogramma's en bij samenwerkingsprojecten met sociale ondernemingen.

We hebben ook ons eigen liefdadigheidsprogramma, Lyreco For Education, opgezet, in samenwerking met de NGO Care, om kinderen en tieners over de hele wereld te helpen toegang te krijgen tot onderwijs.

a woman smiling

Sinds 2010 heeft CARE, dankzij de steun van Lyreco, onderwijsprojecten ontwikkeld in Brazilië, Madagaskar en nu Cambodja. Ons gemeenschappelijk doel is om een betere kwaliteit van onderwijs te bieden om zo de inschrijving van studenten op lange termijn te verhogen. Samen hebben we al veel bereikt!

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care Frankrijk