Intersafe man posing in PPE outfit

Waarom gehoorbescherming gebruiken?

 

Waarom gehoorbescherming gebruiken?


Wanneer onze oren worden blootgesteld aan te veel lawaai kan dit grote gevolgen hebben. Vaak is de schade aan het oor onomkeerbaar met tinnitus (oorsuizen) of zelfs doofheid tot gevolg. Dat de gevolgen van gehoorschade op de levenskwaliteit van iemand niet te onderschatten zijn, bewijst de verschuiving van “schadelijk lawaai” van risicocategorie I naar risicocategorie III in de nieuwe PBM-verordening van 2016.

Wanneer gehoorbescherming gebruiken?

Het correct inschatten van welk lawaai wel of niet schadelijk is voor je gehoor is niet eenvoudig. De ene persoon is gevoeliger voor lawaai dan de andere. Bovendien zijn onze oren uitgerust met een klein trucje, dat we habituatie of gewenning noemen. Hierdoor raken onze oren gewend aan de geluidsdruk waardoor we het als minder storend gaan ervaren, maar dat maakt het niet minder schadelijk voor onze oren.

Intersafe man posing in PPE outfit

De grenswaarde (wettelijke norm) voor gehoorbescherming is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. De verschillende geluidsniveaus

met de daarbij horende plicht van de werkgever zijn:

  1. Geluid > 80 dB: gehoorbescherming ter beschikking stellen, training en informatie voor het personeel.
  2. Geluid > 85 dB: dragen van gehoorbescherming is verplicht.
  3. Geluid > 87 dB: de grenswaarde die voor werknemers niet mag worden overschreden.

Hoe kies ik de correcte gehoorbescherming?

Om de correcte gehoorbescherming te kiezen moet je eerst weten aan hoeveel dB iemand wordt blootgesteld. Op basis hiervan kan je gaan bepalen welke SNR-waarde (Single Number Rating) je nodig hebt om je gehoor te beschermen:

Voorbeeld:
Metaalarbeid = geluidsniveau 100 dB

100 dB – bescherming met SNR 28 dB = 72 dB

Voor een goede bescherming ligt het beoogde niveau tussen 70 dB en 80 dB.

Intersafe woman production

Vervolgens heb je keuze uit een grote verscheidenheid aan types gehoorbescherming variërend van eenvoudige oordopjes tot actieve gehoorkappen:

tabel pag 45 ppe gehoorbescherming_0.PNG

Indien de bescherming van één enkele variant onvoldoende is, kan een combinatie gemaakt worden van oordopjes en een gehoorkap. Let wel, de SNR-waarden kunnen niet zomaar opgeteld worden. Het combineren van oordopjes met een gehoorkap verhoogt de SNR-waarde met maximaal 5 dB.

SNR-waarde.PNG
Industriële omgeving

Benieuwd naar ons aanbod?

Bekijk alle opties voor oorbescherming op onze webshop.

Meer over persoonlijke bescherming