A person on a path in the forest

Odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj

Naši zákazníci těží z pracovního prostředí, které má hmatatelně pozitivní přínos pro lidi a planetu.

Dosažení preciznosti také znamená, že všechny kroky, které podnikáme, abychom potěšili naše zákazníky, provádíme co nejudržitelnějším možným způsobem:

  • poskytování kancelářských produktů s minimálním dopadem na životní prostředí
  • zajištění etiky a dodržování předpisů ve všech zemích, v nichž naši dodavatelé působí
  • minimalizace spotřeby obalových materiálů
  • vývoj ekologického procesu od objednávky až po dodání

ETIKA A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Green leaf

Naše nová strategie společensky odpovědného podnikání - CSR pokrývá 6 hlavních pilířů: Životní prostředí, Ekonomiku, Lidi, Etiku a udržitelnost v dodavatelském řetězci, Správu a řízení rizik a Podporu komunit.

lyreco csr governance

Mezinárodní certifikáty

Důvěra a srozumitelnost jsou nezbytné pro splnění ekologických očekávání a požadavků našich zákazníků na nejvyšší kvalitu. 

Lyreco Group používá pro svůj integrovaný systém řízení mezinárodně uznávané normy ISO 9001 a ISO 14001 ve svých 15 pobočkách v 25 zemích.

V roce 2012 byla přijata směrnice SGS pro společenskou odpovědnost firem podle normy ISO 26000.

A worker is sorting Lyreco products

Trvale udržitelné a etické získávání zdrojů

Požadujeme, aby naši dodavatelé a výrobci produktů Lyreco plně respektovali environmentální, pracovní a lidská práva. Udržitelný rozvoj a etika v dodavatelském řetězci je klíčovým principem společensky odpovědného podnikání - CSR strategie společnosti Lyreco.

Tým QSS skupiny Lyreco každoročně provádí audit v místě výroby Lyreco produktů u našich partnerů pro zajištění naší odpovědnosti a požadavků dodržování udržitelného rozvoje společnosti i našich standardů.

Tato hodnocení a audity používají jako rámec:

  • SMETA (etický obchodní audit členů SEDEX), 4 pilíře: práce, zdraví a bezpečnost, životní prostředí a obchodní etika
  • BSCI (Business Social Compliance Initiative) - Standard ekonomické shody
  • Akční krizový plán a politika nákupu
GreenTree2

"Zelená" označení a certifikáty

Nákup výrobků šetrných k životnímu prostředí vyžaduje jasné informace a snadnou identifikaci. 

Označení Lyreco Green Tree pomáhá našim zákazníkům nakupovat zelené alternativy kancelářských potřeb. Pokud potřebujete více informací, neváhejte a klikněte na naši sekci společensky odpovědného podnikání - CSR a na informace týkající se našich zelených stromků.

Uznávaná označení jako jsou Ecolabel, FSC, PEFC jsou specifikována pro každý produkt v katalogu Lyreco a na e-shopu. 

Zjistit více