3 people in front of a screen

Etika a dodržování předpisů

ve všech našich aktivitách

Naše hodnoty z nás dělají důvěryhodného partnera

Od svého založení v roce 1926 se Lyreco řídí hodnotami preciznosti, respektu, nadšení a agility. Ztělesňují je a řídí se jimi všichni naši zaměstnanci. Navíc je tak sdílejí se všemi našimi obchodními partnery.

Ve společnosti Lyreco tyto hodnoty každodenně podporujeme prosazováním etických zásad a zásad dodržování předpisů ve všech našich postupech. Etický kodex společnosti Lyreco odráží náš dlouhodobý závazek k integritě. To zaručuje důvěru našich zákazníků i našich zaměstnanců a partnerů. 

Grégory Liénard CEO

Jsme hrdí na naše hodnoty. Sdílejí a propagují je všichni zaměstnanci. Jsou naší silnou stránkou a dělají z nás důvěryhodného partnera.

 

Respektování těchto hodnot je naší povinností. Takto zajistíme každý den „A Great Working Day” pro každého.

Grégory Liénard
CEO

Etický kodex společnosti Lyreco

Náš Etický kodex je vyjádřením toho, kdo jsme a jak ve společnosti Lyreco podnikáme. Platí to pro všechny naše činnosti, kdykoliv a kdekoliv působíme.

Náš Etický kodex spoléhá na čtyři hlavní principy: naši lidé, naše obchodní integrita, naše produkty a aktiva a naše společenská angažovanost.

People and Values

Naši lidé

V Lyreco se snažíme prosazovat etickou People & Culture politiku, která poskytuje zdravé a bezpečné prostředí podporující Respekt jako klíčovou hodnotu v jádru všech našich postupů.

people shaking hands

Naše obchodní integrita

Kromě dodržování platných zákonů a nařízení klademe obchodní integritu do centra zásad, které sdílíme s našimi obchodními partnery a zaměstnanci. Přitom uplatňujeme nulovou toleranci vůči jakékoliv formě korupce, podvodu, střetu zájmů, ovlivňování...

Lyreco zaměstnanci jsou odrazem naší etické politiky. Jejich vztahy s našimi partnery jsou přísně regulovány, aby se zajistily důvěryhodné vztahy založené na vzájemném respektování integrity.

Etický kodex dodavatele

Náš Etický kodex dodavatele uvádí požadavky, které musí naši dodavatelé dodržovat z hlediska etiky a profesionálního chování při práci se společností Lyreco.

Od našich dodavatelů očekáváme, že by měli:

  • respektovat stejné etické požadavky a provádět své činnosti v souladu s tímto Etickým kodexem dodavatele
  • implementovat zásady a postupy nezbytné pro dosažení souladu s platnými zákony a předpisy
  • zajistit, aby byly tyto závazky dodržovány se všemi jejich partnery
WORLPLACE SOLUTIONS DELIVERY

Naše produkty a aktiva

Ve společnosti Lyreco zajišťujeme, že všechny produkty, které dodáváme našim zákazníkům, splňují nejvyšší standardy z hlediska kvality, bezpečnosti a životního prostředí.

Spolupracujeme výhradně s obchodními partnery, kteří sdílejí stejné ambice pro preciznost produktů.

Lyreco Corporate Social Responsibility

Naše společenská angažovanost

Podporovat a přispívat k udržitelnému, zodpovědnému a občanskému obchodnímu chování je pro Lyreco klíčové.

Snažíme se o přijetí CSR přístupu zvyšováním povědomí našich kolegů a obchodních partnerů o zodpovědnějších praktikách. Nabízíme našim zákazníkům produkty a řešení, která jsou vždy trvale udržitelnější. Neustále zlepšujeme naše provozní procesy.

Raise your concern- „Vyjádřete své znepokojení“

Naším společným cílem je předcházet a odhalovat jakékoliv porušení etiky. Lyreco tak může přijmout vhodná opatření, napravit situaci a zajistit, aby chování a činy byly plně v souladu s našimi hodnotami.

Náš nástroj „Vyjádřete své znepokojení“ je dostupný pro všechny zaměstnance a externí partnery společnosti Lyreco. Umožňuje Vám diskutovat, požádat o radu, vznést dotazy, podělit se o své obavy a nahlásit jakékoliv skutečné nebo potenciální porušení etiky.

Správa etiky a dodržování pravidel společnosti Lyreco

Společnost Lyreco se rozhodla posílit a harmonizovat jedinečnou vizi etiky a dodržování předpisů s cílem zajistit vyšší konzistentnost a efektivitu ve všech záležitostech etiky a dodržování předpisů. Právě to vedlo k vytvoření Výboru pro etiku skupiny Lyreco (Group Ethics) a komise pro kontrolu dodržování pravidel (Compliance Committee), nominaci Group Compliance officer a specializovaných referentů pro etiku ve všech dceřiných společnostech Lyreco.

People in a meeting

Pokračovat ve čtení