About Lyreco for Education header

Lyreco For Education

Když se děti vzdělávají, národ roste
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

10 000 ZAMĚSTNANCŮ PODPORUJÍCÍCH ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V NEJCHUDŠÍCH ZEMÍCH SVĚTA

Součástí firemní kultury společnosti Lyreco je i závazek všech našich zaměstnanců věnovat čas charitativní činnosti. V rámci programu Lyreco For Education zaměstnanci společnosti Lyreco podnikají aktivity zaměřené na získávání finančních prostředků, aby dětem žijícím ve špatných podmínkách umožnili lepší přístup ke vzdělání.

Cílem tohoto nového programu je zvýšit počet dětí, které se zapíší ke školní docházce, a snížit míru předčasného ukončování školní docházky zlepšením kvality podmínek vzdělávání a učení, zejména pokud jde o etnické menšiny.

K dosažení tohoto cíle jsou prostředky získávány prostřednictvím různých aktivit a iniciativ v rámci našich globálních dceřiných společností.

6 PODPOŘENÝCH STÁTŮ OD ROKU 2008 

lfe worlmap
Lyreco LFE results

VÝSLEDKY 2008 - 2019

LFE money
3 MIL EUR
VYBRÁNO
LFE children
115 000
ZAPSANÝCH DĚTÍ
abc
328
PODPOŘENÝCH ŠKOL
LFE - teachers
498
VYŠKOLENÝCH UČITELŮ
LFE - school
60
ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
ZEMÍ PODPOŘENÝCH OD ROKU 2008
A girl is in front of a board

KAMBODŽA 2019 - 2022

Od ledna 2019 a během následujících 4 let podnikne našich 10 000 zaměstnanců kroky pro výběr 1 milionu EUR na přímou podporu 11 000 dětí a dospívajících, zapsaných na základní a střední školy v severovýchodní Kambodži.

Ve spolupráci s nadací CARE zlepšujeme kvalitu vzdělávání a výuky zejména pro etnické menšiny.

 • 11 000 dětí
 • 26 podpořených škol
 • výstavba 1 internátu pro 60 studentů
 • 92 učitelů vyškolených v oblasti vědeckého a digitálního vzdělávání
 • poskytnutí 60 stipendií

2015 - 2018

Madagaskar

1 200 000 Eur vybráno

 • Podpořených 17 000 dětí a 32 škol

Akční plán je postaven na 4 cílech:

 • Obnovit a zrekonstruovat školní zařízení
 • Zlepšovat kvalitu vzdělávání školením učitelů a zařizováním škol
 • Zvyšovat povědomí rodičů o důležitosti školy a podporovat jejich zapojení
 • Zaměřit se na prevenci katastrof jako jsou např. cyklony

2011 - 2014

Togo

1 200 000 Eur vybráno

 •  60 000 podpořených dětí
 •  podpořili jsme 200 základních škol, 58 středisek předškolního věku a 4 střední školy
 •  postavilo se 49 škol
 •  bylo vyškolených 165 ředitelů škol a 225 učitelů
 •  750 matek se zapojilo do klubů matek
 •  3 322 studentů získalo přístup k IT zařízením

2010

Brazílie 

277 600 Eur vybráno

 

 • 3 000 podpořených dětí
 • 11 podpořených škol
 • 64 vyškolených učitelů

2009

Vietnam 

188 000 Eur vybráno

 • 2 300 podpořených dětí
 • 20 podpořených škol

2008

Bangladéš 

175 000 Eur vybráno

LFE BANGLADESH
 • 8 400 podpořených dětí
 • 50 podpořených jeslí 

Zjistit více

Lyreco For Education report

Zjistěte více o charitativním programu Lyreco For Education.