Workplace

Bezpečné pracoviště pro všechny

Zatímco práce z domova zůstává pandemickým opatřením k zajištění ochrany zdraví, někteří zaměstnanci nemají možnost domácí kanceláře na plný úvazek. Jejich přítomnost ve společném pracovním prostředí proto vyžaduje posouzení rizik a uplatnění bezpečnostních a hygienických opatření.

S ohledem na doporučení Světové Zdravotnické Organizace, jsme pro Vás sestavili krátký manuál, který Vám pomůže zvládnout potřeby pracoviště v souvislosti s pandemií. Pomůže Vám zajistit a optimalizovat Vaše firemní prostory, aby všichni zaměstnanci byli chráněni a v bezpečí.

1.

Osobní hygiena je nejlepším bezpečnostním opatřením 

Vezměte bezpečnost do vlastních rukou. Dodržování osobní hygieny je nejlepší způsob, jak zamezit šíření nemocí. Proto je podpora pravidelného a důkladného mytí a dezinfikování rukou zaměstnanců, zákazníků i partnerů klíčová.

Zajistěte, aby měl každý přístup k místu, kde si může umýt ruce mýdlem a vodou. Umístěte také dávkovače dezinfekčních prostředků na ruce (doporučujeme bezdotykové alternativy) na rušná místa pracoviště a zajistěte jejich pravidelné doplňování.

Rozmístěte po kanceláři a ostatních prostorách informační tabule a plakáty pomocí samolepicího displeje, poskytující bezpečnostní tipy a navádějící na dodržování pravidel.

Pokud je součástí každodenní práce Vašich zaměstnanců i osobní kontakt, důležitým ochranným opatřením je použití správných OOPP: masek, respirátorů, štítů a ochranných rukavic. Existuje mnoho modelů, vhodných pro různé případy použití, proto je důležité být informovaní a zvolit si ten, který vyhovuje Vašim potřebám.

Zjistit více

2.

Pravidelné čištění a dezinfekce povrchů 

Udržovat povrchy čisté a dezinfikované je základním kamenem pro zajištění bezpečnosti. Je také důležité informovat všechny zaměstnance o tom, že jejich bezpečnost je Vaší hlavní prioritou.

Čistěte pravidelně všechny povrchy, které se denně používají – například stoly, počítačové klávesnice a myši, telefony a mobilní zařízení, zábradlí, výtahové knoflíky a kliky dveří. Špinavé povrchy je třeba před dezinfekcí nejprve omýt čisticím prostředkem a vodou.

Jak zvolit správnou hygienu pro Vaše pracoviště? 
Dozvíte se zde

3.

Vyhýbejte se sdílení předmětů 

Mluvíme o všech kancelářských pomůckách na Vašem stole, telefonech a počítačích.

Pokud se tomu nedá vyhnout, musí být před použitím jinou osobou dezinfikovány. Zajistěte, aby měl každý přístup k jednorázovým utěrkám (URL) na čištění běžných povrchů a předmětů.

Zjistit více

4.

Bezpečná jednání a byznys etiketa 

Jako základní pravidlo vždy zvažte, zda lze fyzickou schůzku nahradit elektronicky. Pokud je skutečně nezbytné osobní setkání, pokuste se udržet seznam účastníků co nejkratší.

Zajistěte dostatečnou zásobu a snadný přístup k produktům, jako jsou kapesníky, dezinfekční prostředky a masky pro všechny přítomné v místnosti. Pro zajištění vyšších bezpečnostních standardů mějte k dispozici odpadkové koše s víkem.

Sociální distanc je vhodné dodržovat i během jednání. Uspořádejte sezení tak, aby byl mezi účastníky 2-metrový odstup. 

Zjistit více

Informujte a vzdělávejte profesionálně a stylově   

Je důležité zajistit, aby všechny pracovní prostory byly optimalizované pro bezpečnou práci a vyhovovaly požadavkům dodržování vzdálenosti a hygienickým opatřením. Zde je několik obecných tipů pro frekventované pracovní prostory.

Durable

Recepce

Pokud máte pro návštěvníky Vašich prostor zavedený firemní protokol, dbejte na to, aby byl důsledně dodržován a aby byla dodržena potřebná bezpečnostní opatření. Možností je použití řešení "vstup na vyžádání", kdy se návštěvníci předem nahlásí telefonicky.


Užitečným řešením jsou držáky plakátů DURAFRAME®s aktuálními pokyny pro bezpečný vstup a otevírací dobou, umístěné na vstupních skleněných dveřích. Nabízejí elegantní řešení prezentace důležitých informací, které jsou po připevnění na sklo čitelné z obou stran. Umístění panelů z plexiskla na recepční pult je dobrý způsob preventivních opatření a vizuální komunikace o tom, jak důležitá je bezpečnost. Ujistěte se, že prostory na sezení na recepci odpovídají pravidlům sociálního distancování. Zvažte odstranění časopisů, katalogů nebo jiného materiálu ze společných prostor a zajistěte snadný přístup k dezinfekčním prostředkům a uzavíratelným odpadkovým košům.

tick

NÁŠ TIP: Vyvarujte se lepení produktů DURAFRAME® k povrchům, jako jsou tapety či pórovité a nepřilnavé povrchy. Zajistěte, aby na použitém povrchu nebyl prach, mastnota nebo jiné nečistoty, které by mohly ovlivnit lepivost materiálu.

Focusing

Pracovní prostory

Ujistěte se, že ve všech pracovních prostorech dodržujete pravidla sociálního distancování, pokud to umožňuje rozměr místnosti a půdorys. Je důležité určit maximální bezpečnou kapacitu pracovních stolů, kterou Váš prostor umožňuje obsadit, a držet se jí. Umístěte na podlahu vizuální značky, které označují bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými pracovními místy. Odstraňte židle ze společných prostor, abyste zamezili shromažďování, a držte se přiděleného uspořádání míst k sezení. Nenechávejte osobní věci rozložené po okolí. Dobrým opatřením je i instalace vyšších ochranných panelů nebo štítů mezi pracovními stanicemi, nebo rozmístění pracovních stanic tak, aby zaměstnanci neseděli tváří v tvář. Nezapomeňte na dezinfekci ventilačních a klimatizačních systémů.

CASH

Meetingové místnosti

Školení a jednání by se měla konat pokud možno virtuálně pomocí dostupných nástrojů a systémů. Pokud jsou však fyzická setkání nezbytná, je dobré dodržovat limit maximálně 10 osob na hlavních jednáních. Pro taková jednání zvolte dostatečně velkou místnost. Na ostatní dílčí jednání pozvěte méně účastníků úměrně k rozměrům menší místnosti. Do každé zasedací nebo konferenční místnosti umístěte tabulky, které zřetelně uvádějí maximální povolený počet osob. Všechna další místa k sezení by měla být odstraněna či znemožněna k obsazení, dokud nebude opatření sociálního distancování zrušeno.

Nespresso

Prostory pro stravování a přestávky na kávu

Mnoho společností, poskytujících stravovací služby, zavedlo bezpečnostní opatření, jako je vydej jídla s sebou, snížení počtu míst k sezení, doporučená sociální vzdálenost a zkrácení pracovní doby. Dalším způsobem, jak zajistit bezpečnost, je nabízení balených potravin a používání bezkontaktních plateb, vyhýbání se manipulaci s hotovostí.

V prostorách určených na přestávky a oběd by se měla dodržovat doporučená pravidla bezpečného sociálního distancování. Pohyb zde by měl být umožněn co nejmenšímu počtu osob současně, přičemž je třeba pamatovat na velikost prostor.

Durable

Zobrazení nebylo nikdy jednodušší - odlepte, nalepte a hotovo!

Inspirujte se našimi informačními plakáty, připravenými pro umístění v moderních magnetických displejích. Ať už potřebujete horizontální nebo vertikální řešení, různé velikosti a barvy, elegantní nebo výstražné značení pro průmyslové prostory, vše najdete online.

Pokračovat ve čtení