A worker is sorting Lyreco products

ZÁSOBOVACÍ ŘETĚZEC

Audity výrobců a programy pro zlepšení aktivit dodavatelů

Vytváříme udržitelnou a eticky preferovanou dodavatelskou základnu, která zvyšuje konkurenceschopnost, inovaci a úspěch zákazníků společnosti Lyreco.

Jako jeden z prvních distributorů potřeb a řešení pro pracoviště na celém světě, má společnost Lyreco zvláštní odpovědnost za zajištění toho, aby obchodní chování dodavatelů bylo v souladu se sociálními, etickými, environmentálními a právními předpisy.

Z tohoto důvodu se dodavatelský řetězec stal jedním z hlavních principů CSR strategie společensky odpovědného podnikání Lyreco 2019 - 2025.

Cíl: 

Zaručit našim zákazníkům nejlepší hodnotu za peníze z hlediska produktů a řešení a zároveň udržitelnost a etiku v dodavatelském řetězci.

sdg 8 120 px

Cíle udržitelného rozvoje OSN, k němuž přispíváme.

sustainability

ZÁSOBOVACÍ ŘETĚZEC - KLÍČOVÉ UKAZATELE

evaluation sustainability

3,32/5

skóre udržitelnosti dodavatelů

Skóre hodnocení udržitelnosti dodavatelů je každoročně posuzováno v rámci programu zlepšování výkonnosti dodavatelů společnosti Lyreco. Bereme v úvahu všechny dodavatele skupiny Lyreco, přičemž 1 představuje nejlepší hodnocení.

AWARENESS PROGRAMME

22

aktivit a programů pro zvyšování povědomí

Akce nebo setkání organizovaná s dodavateli v oblasti společensky odpovědného podnikání na úrovni Lyreco jako skupiny i na úrovni lokální.

KLÍČOVÁ OPATŘENÍ 

 

 

 1. Posouzení udržitelnosti a etiky dodavatele
 2. Následné kroky po dohodě s dodavatelem
 3. Vzdělávání a povědomí informovanosti dodavatele
 4. Interní vzdělávání a informovanost

 

ETIKA A UDRŽITELNOST V ZÁSOBOVACÍM ŘETĚZCI

back to work suppliers consolidation

Audity výrobce a programy zdokonalování

Společnost Lyreco vyvinula širokou nabídku produktů vlastní značky. Našim zákazníkům v současnosti nabízíme více než 1 500 položek.

Jako přední celosvětový distributor produktů pro pracoviště má Lyreco zvláštní odpovědnost za zajištění toho, aby obchodní chování dodavatelů bylo v souladu se sociálními, etickými, environmentálními a právními předpisy.

Abychom zajistili kontinuální plnění našich standardů odpovědnosti a udržitelnosti, provádí tým Lyreco QSS každoročně audity přímo u našich výrobních partnerů se specifickým zaměřením na rizikové země *. V září 2019 musela společnost Lyreco bohužel na základě výsledků nehlášeného auditu zařadit na černou listinu jednoho z Group dodavatelů.

Rámec auditů společnosti Lyreco
Naše interní a externí standardy a zásady

V roce 2013 si společnost Lyreco vybrala normy SEDEX a BSCI jako standardy pro audity sociální odpovědnosti ve výrobních halách, které produkují výrobky značky Lyreco.

SEDEX SMALL

4 pilíře členů SEDEX pro audit etického obchodu (SMETA): Práce, Zdraví a bezpečnost, Životní prostředí a Etika v podnikání.

SEDEX je největší světová platforma pro spolupráci, která slouží ke sdílení údajů o odpovědném získávání zdrojů v dodavatelských řetězcích a používá ji více než 43 000 členů ve více než 150 zemích.

BSCI

BSCI - iniciativa Business Social Compliance je přední systém managementu dodavatelského řetězce. Podporuje společnosti v jejich snaze o dodržování a zlepšování společenských požadavků a při zlepšování ve výrobních halách v globálních dodavatelských řetězcích.

 • Všechny produkty vlastní značky Lyreco
 • Zdroje pro Lyreco Group, jejích 16 dceřiných společností včetně společnosti Intersafe (od roku 2019)
 • 59 výrobců a dovozců
 • Subdodavatelé až do 3. úrovně
audit suppliers tiers

 

 • Akční krizový plán
 • Politika nákupu
 • Etický kodex dodavatele
100 %

továren, vyrábějících výrobky značky Lyreco nebo produkty přímo dovážené společností Lyreco, bylo v roce 2019 zkontrolováno: 49 továren vybraných skupinou Lyreco Group a 10 továren vyrábějících lokální produkty pro naše dceřiné společnosti

SAFETY

Papír a osobní ochranné pracovní pomůcky pod drobnohledem

V globálním kontextu velkého varování před odlesňováním, pracovními a lidskými právy v rozvíjejících se zemích zavedla společnost Lyreco proces péče, zaměřený na:

 • Papír, který může pocházet ze země, která je obviněna z odlesňování.
 • OOPP (kromě produktů značky Lyreco a produktů přímo nedovážených společností Lyreco) pocházející z rizikových zemí z hlediska sociální odpovědnosti (např. Malajsie, Srí Lanka, Bangladéš)

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU DODAVATELE

 

Neustálý pokrok je závazek, který sdílí nejen společnost Lyreco, ale i její dodavatelé. Marketingová divize skupiny Lyreco vyvinula 2 doplňkové mechanismy pro zvýšení neustálého zlepšování ze strany obou partnerů.

 1. Program zdokonalování výkonu dodavatelů (SPIP), pokrývá 4 výkonnostní kritéria: konkurenceschopnost, management kategorií, logistika a udržitelnost.
 2. Cílem průzkumu dodavatelů bylo identifikovat prostor pro zlepšení v procesu správy dodavatelů společnosti Lyreco.
people shaking hands

Hodnocení výkonu dodavatele z hlediska udržitelnosti

V roce 2019 se udržitelnost, která dříve představovala 20 % výkonnostního hodnocení, pozvedla až na 25% podíl v rámci 3 hodnotících kritérií.

Hodnocení společensky odpovědného podnikání - CSR - se týká 5 kategorií:

 

 1. Environmentální vlastnosti výrobků
 2. Organizace a management společensky odpovědného podnikání dodavatele
 3. Systém environmentálního managementu
 4. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 5. Sociální odpovědnost, dodavatelské řetězce a etika podnikání

 

Kromě výsledků hodnocení, každý dodavatel dostává individualizovaný akční plán s možnými kroky zlepšení. Tento program existuje od roku 2015.

Zjistit více