Picture of a rickshaw in the city

Lyreco CSR

Boj proti klimatickým změnám v rámci kompletního hodnotového řetězce

Zmírňujeme dopady společnosti Lyreco na životní prostředí v celém hodnotovém řetězci. Od našich dodavatelů až po naše zákazníky, se silným zaměřením na boj proti klimatickým změnám.

2 cíle 

 1. Identifikovat a vyhodnotit příležitosti ke snížení dopadů na životní prostředí.
 2. Zajistit, aby naše provozovny a projekty byly řízeny v souladu s akreditovanými systémy kvality (ISO 9001) a environmentálním managementem (ISO 14001), aby jejich prioritou byla právě udržitelnost.

To znamená specializované kroky a programy týkající se výrobků, uhlíkové stopy, doručování, balení, spotřebního materiálu, odpadu a infrastruktury.

sgd CLIMATE

Cíle udržitelného rozvoje OSN, k němuž přispíváme. 

AURORA BORALIS

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - HLAVNÍ UKAZATELE 2019

target CO2

-20 %

byl náš cíl snížení CO2 pro rok 2018 ve srovnání s rokem 2010

Cíl definovaný v rámci strategie Lyreco Eco-future 2012 - 2018. Pokroky se měří pomocí metody - Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP).

DECREASE CO2

-19,3 %

snížení CO2 v roce 2019 ve srovnání s rokem 2010

V roce 2020 Lyreco definovalo svou novou politiku v oblasti ochrany ovzduší a stanovilo nové cíle snižování CO2 na základě metodologie SBTi (Science-Based Targets Initiative).

leaf
-3 %
emisí CO2 ve srovnání s rokem 2018
eu pef white
1
Hodnocení produktů pomocí EU PEF

KLÍČOVÁ OPATŘENÍ

 

 1. Vytvoření ekologičtějšího vozového parku a pracovních prostorů
 2. Správa odpadového hospodářství a nabízení recyklačních služeb našim zákazníkům
 3. Uplatnění metodiky EU PEF pro hodnocení našich produktů
 4. Závazek k projektům a strategiím cirkulární ekonomiky

Jak měříme naše emise CO2

SOLAR PANEL RESIZED

SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 V LOGISTICE A PŘI DORUČOVÁNÍ

V roce 2019 jsme snížili emise CO2 o 18 % oproti roku 2010.

 • Zlepšením logistických zařízení a budov (solární panely)
 • Zvýšením počtu osobních aut a dodávek na zemní plyn nebo elektřinu
 • Zavedením opatření pro úsporu energie (LED osvětlení)
 • CO2 neutrální proces doručování produktů
 • Elektronický podpis při doručení
 • Vertikální úložná řešení
LYRECO RICKSHAWS LONDON

V Londýně, Paříži, Bernu a Curychu testujeme a vyvíjíme nízkouhlíkové doručování, abychom pomohli městským centrům vyrovnat se s výzvou snižování emisí CO2 a znečištění ovzduší. 

Snižování emisí CO2 při doručování objednávek

Přehodnocení městského doručování

Bez ohledu na to, kde působíme, se zavazujeme k podpoře snahy měst o snížení dopadu dopravy na životní prostředí. Zároveň nadále zajišťujeme spokojenost zákazníků.

BOJ PROTI ODLESŇOVÁNÍ

Odlesňování negativně přispívá ke změně klimatu. Protože dřevo je hlavní surovinou pro papírenský průmysl, je lesnictví klíčovým problémem trvalé udržitelnosti.

Zavazujeme se spolu s našimi dodavateli a důvěryhodnými třetími stranami, jako je FSC, a iniciativami, jako je Newyorská deklarace o lesích, snížit dopad našich aktivit na nedostatek zdrojů / surovin.

Zjistit více

NOVÁ ŘEŠENÍ OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

NEW PACKAGING POLICY

Balení hraje důležitou roli při ochraně kvality našich výrobků a jejich bezpečném skladování, přepravě a používání. Obalové materiály však využívají i cenné zdroje a nejsou-li recyklované, vytvářejí odpad.

Naše zásady zodpovědného balení definují opatření, která je třeba vyvinout v celé organizaci a ve všech dceřiných společnostech pro dosažení těchto cílů: zavazujeme se, že do roku 2025 snížíme použití a velikost obalů a budeme preferovat recyklovatelné obaly před plastovými.

DOPAD EU PRODUKTŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EU PEF METODOLOGIE 

Lyreco už mnoho let přijímá principy cirkulární ekonomiky pro podporu svých zákazníků při plnění jejich cílů udržitelnosti; recyklační služby, výběr výrobků s přístupem k životního cyklu.

S cílem posunout tuto ambici na vyšší úroveň, hodnotí Lyreco ekologickou stopu produktů vlastní značky pomocí nové metody, která zohledňuje celý životní cyklus produktu: EU Product Environmental Footprint (EU PEF).

 

Zjistit více