People are holding a plant in their joined hands

Lyreco společenská odpovědnost firem

Udržitelnost a odpovědnost v centru dokonalé péče o zákazníka

Pracoviště mohou konkrétně přispět k řešení hlavních environmentálních a společenských výzev.

Poskytování dokonalého servisu se netýká pouze výrobků a služeb. Jde o to zajistit, že všechny kroky, které děláme, abychom uspokojili naše zákazníky, byly dosaženy udržitelným způsobem:

  • Poskytování udržitelných produktů a řešení pro všechna pracovní prostředí
  • Zajištění etiky a souladu s předpisy ve všech zemích, kde působí naši dodavatelé, výrobci
    a partneři
  • Minimalizace spotřeby obalových materiálů
  • Vývoj udržitelného procesu od objednání k doručení až po konec životnosti produktu
  • Poskytování podpory zaměstnancům kdekoliv působíme
  • Podpora vzdělávání v nejchudších zemích
Green leaf

Naše nová strategie trvalé udržitelnosti zahrnuje všechny naše aktivity a jejich vliv na planetu a její lidi. Zavazujeme se také transparentně komunikovat o našem pokroku.

rice fields

Naše výsledky

picto rickshaw

-28,11 %

emisí CO2 od roku 2010

Naše týmy směřují ke společnému cíli: odpovědnému řízení s cílem minimalizovat environmentální dopady společnosti Lyreco v celém hodnotovém řetězci, od našich dodavatelů až po naše zákazníky.

leaf

42,2 %

z našich prodejů v roce 2020 tvořily ekologické produkty

Značka Sustainable by Lyreco podporuje naše zákazníky při výběru ekologických alternativ pro snížení jejich environmentální stopy na pracovišti.

sdg goals

Lyreco podporuje UN Global Compact - Globální dohodu OSN jakož i cíle udržitelného rozvoje definované OSN

V roce 2004 bylo Lyreco první společností v rámci odvětví zásobování kancelářskými potřebami, která se připojila k UN Global Compact (UNGC) - globální dohodě OSN, čímž prokázala svůj dlouhodobý závazek k udržitelnosti. Podporou této globální iniciativy se zavazujeme každoročně informovat o našem pokroku v dodržování deseti principů UNGC a cílů udržitelného rozvoje.

Picture of Lyreco CEO

My v Lyreco skutečně věříme, že cirkulární ekonomika je nejlepším způsobem k dosažení zodpovědného růstu. Konverzí našeho podnikání na cirkulární ekonomiku do roku 2025 podnikáme rozhodující krok na cestě k ještě většímu sladění našich výkonnostních cílů
s našimi závazky k udržitelnosti.

Gregory Lienard

CEO of Lyreco Group

Pied herbe

Transparentnost dopadu produktů na životní prostředí: podpora metodiky EU PEF

Lyreco podporuje úsilí Evropské komise přijetím metodiky EU pro ekologickou stopu produktů (EU PEF). Tato nová metodika hodnotí ekologickou stopu výrobků tak, že zohledňuje každý krok životního cyklu produktu, od výroby surovin po konec životnosti produktu
na základě 16 ekologických kritérií.

Chcete vědět více?

PŘEČTĚTE SI NAŠI ZPRÁVU O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM PODNIKÁNÍ - CSR

ZJISTIT VÍCE