Naším cílem pro rok 2026 je: aby 90 % zaměstnanců bylo hrdých na to, že pracují pro Lyreco.

 

Zavázali jsme se neustále zlepšovat našim zaměstnancům kvalitu života v práci, a zároveň se starat o komunity, ve kterých působíme:

• Zavazujeme se podporovat rozvoj a kariéru zaměstnanců společnosti Lyreco. Poskytujeme tak víc, než jen práci.

• Naším cílem je zajistit bezpečný a naplňující pracovní život pro všechny naše zaměstnance.

• Podnikáme kroky k pozitivnímu vlivu na komunity a země, ve kterých působíme. Podporujeme vzdělávání díky našemu globálnímu programu „Lyreco for Education“.

 

Jak to vypadá v praxi?

  • budujeme talenty prostřednictvím interní mobility
  • upřednostňujeme vzdělávání a rozvoj vytvořením akademie Lyreco
  • přispíváme k bezpečnosti na pracovišti
  • financujeme udržitelné programy
  • povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se zapojili do aktivit lokálních komunit
GPS 2022

Great People Survey

Lyreco zaměstnanci jsou hybnou silou všech našich akcí a aktivit. Zavázali jsme se nabídnout jim pracovní prostředí, ve kterém mohou prosperovat a využít nejlepších příležitostí k růstu a rozvoji.

Základem je poslouchat naše zaměstnance a podniknout kroky ke zlepšení jejich pracovního života. Proto každý rok provádíme průzkum spokojenosti ve všech 25 zemích, ve kterých působíme.

V roce 2026 je naším cílem dosáhnout toho, aby 90 % zaměstnanců bylo hrdých na to, že pracují pro Lyreco.

Two people in protective equipment watch a screen

Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí

Naším hlavním cílem, pokud jde o naše lidi, je jejich bezpečnost. Zajišťujeme, aby pracovní prostředí všech zaměstnanců společnosti Lyreco odpovídalo kritériím pohodlí a bezpečnosti, která se očekávají od zodpovědného zaměstnavatele.

Zapojení lidí

Program Lyreko Průkopníci (Lyreco Pioneers)

V roce 2021 Lyreco Innovation spustilo Lyreco Pioneers – interní inovativní program, který umožňuje každému z našich 12 000 zaměstnanců navrhnout řešení klíčových výzev v oblasti udržitelnosti.

2 hlavní výzvy

 

  • Jaké nové produkty nebo služby bychom mohli vytvořit, abychom pomohli našim zákazníkům k trvale udržitelnějším rozhodnutím
  • Jaké nové interní procesy nebo způsoby práce mohou pomoci společnosti Lyreco snížit její vliv na životní prostředí

 

Výsledky

 

261 nápadů z 25 zemí Lyreco

1 odborná porota

6 týmů vybraných do inkubačního programu

1 prodejní myšlenka na tým

1 vítězný nápad

Pioneers 2022

Vítězný nápad

Vytvoření informačního panelu trvalé udržitelnosti

Zde mohou naši zákazníci vidět vliv (emise CO2) produktů, které od nás kupují. Tyto informace jim také umožňují stanovit si vlastní cíle a použít tato produktová data pro snížení emisí ve své firemní strategii.

pioneer mountain lyreco

Postupujeme kupředu

Program Lyreco Průkopníci se stává každoročním programem, mezníkem v kalendáři a šancí pro každého v rodině Lyreco stát se součástí řešení našich nejdůležitějších výzev.

Lyreco Innovation bude pokračovat v úzké spolupráci s tématem udržitelnosti. Podpoří a umožní tak inovace v této důležité a pro podnikání kritické oblasti.

3 school girls writing in Cambodia

Lyreco for education

Podporujeme rovnocenný přístup ke vzdělání v nejchudších zemích

Součástí firemní kultury společnosti Lyreco je také závazek všech našich zaměstnanců věnovat čas na charitativní činnosti. V rámci programu Lyreco For Education zaměstnanci společnosti Lyreco podnikají aktivity zaměřené na získávání finančních prostředků, aby dětem žijícím ve špatných podmínkách umožnili lepší přístup ke vzdělání.

Cílem tohoto programu je zvýšit počet žáků, kteří se zapíší ke školní docházce, a snížit míru předčasného ukončování školní docházky zlepšením kvality podmínek vzdělávání a učení, zejména pokud jde o etnické menšiny.

Prostředky k dosažení tohoto cíle se získávají prostřednictvím různých aktivit a iniciativ v rámci našich globálních dceřiných společností.

Pokračovat ve čtení