tree

Naše strategie

STRATEGIE TRVALÉ UDRŽITELNOSTI LYRECO

Proč strategie trvalé udržitelnosti?

V Lyrecu jsme odhodláni převzít zodpovědnost za vliv a dopad, který mohou mít naše aktivity na planetu a její lidi. Nasloucháme problémům a potřebám našich zúčastněných stran. Díky tomu máme jasnou představu o pokroku, kterého musíme dosáhnout. Aktivní poslech rovněž zajišťuje, že navrhovaná strategie vychází ze správných úvah.

NAŠE CÍLE 2026

PLANETA

Rice fields

90 % našeho obratu tvoří udržitelné produkty a služby

LIDÉ

diversion

90 % zaměstnanců je hrdých na to, že pracují pro Lyreco

POKROK

People - Meeting

Spolupracujeme s našimi partner na pokroku v trvalé udržitelnosti

Rice fields

Planeta

Abychom snížili náš vliv na planetu, zavazujeme se:

 • k používání a prodeji trvale udržitelných produktů a služeb a přijetí oběhového hospodářství (circular economy)
 • být uhlíkově neutrální při používání firemních vozidel a na služebních cestách v souladu s ekologií, snižováním a/nebo kompenzací našich emisí​​​​
 • být uhlíkově neutrální v prostorách naší společnosti

 

 

 

diversion

Lidé

Zavázali jsme se zlepšovat našim zaměstnancům kvalitu života v práci a starat se také o komunity, ve kterých působíme:

 • Zavazujeme se podporovat pracovní rozvoj našich lidí a jejich kariér
 • Naším cílem je zajistit bezpečný a naplňující pracovní život pro všechny naše zaměstnance
 • Podnikáme kroky k pozitivnímu vlivu na komunity a země, ve kterých působíme
People - Meeting

Pokrok

Dbáme na to, abychom zapojili všechny naše partnery do uplatňování nejlepších možných iniciativ, akcí a rozhodnutí.

 • Abychom postupovali kupředu, posloucháme zákazníky a dodavatele
 • Sdílíme zkušenosti o udržitelných iniciativách
 • Přijímáme opatření k nastavení etického rámce ve všech našich aktivitách
 • Povzbuzujeme naše zaměstnance a partnery, aby přijali udržitelné postupy
global goals

Lyreco podporuje Globální dohodu OSN a cíle udržitelného rozvoje definované OSN

V roce 2015 Organizace spojených národů definovala 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG), které poskytují plán pro vlády, nevládní organizace, společnosti a občany.

Řeší globální výzvy, kterým čelíme, včetně těch, které souvisejí s chudobou, nerovností, změnou klimatu, zhoršováním životního prostředí, mírem a spravedlností.

Jako firma zabývající se distribucí produktů a řešení pro pracoviště se zavazujeme dodržovat principy Global Compact.

Nové zaměření

In 2022, we have reviewed this commitment by identifying 4 categories of SDGs for Lyreco: 

 • SDGs, které znamenají nepřímý vliv aktivit Lyreco
 • SDGs, které znamenají malý přímý vliv aktivit Lyreco
 • SDGs, které znamenají přímý vliv a které by měly být základem každodenních aktivit Lyreco
 • SDGs, které znamenají přímý vliv aktivit Lyreco a měly by být strategickými prioritami Lyreco
DIRECT IMPACT – INDIRECT

3 strategické cíle trvale udržitelného rozvoje, ke kterým se zavazujeme

Společnost Lyreco se prioritně zavazuje ke 3 strategickým SDS s přímým dosahem.

SDG 12, 13 & 17
Chcete vědět více?

PŘEČTĚTE SI NAŠI CSR ZPRÁVU

Pokračovat ve čtení