Cíle udržitelného rozvoje

Náš příspěvek k Agendě OSN 2030 pro trvale udržitelný rozvoj
sdgs promote 3

Podporujeme cíle trvale udržitelného rozvoje OSN

V roce 2015 Organizace spojených národů definovala 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG), které poskytují plán pro vlády, nevládní organizace, společnosti a občany. Řeší globální výzvy, kterým čelíme, včetně těch, které souvisejí s chudobou, nerovností, změnou klimatu, zhoršováním životního prostředí, mírem a spravedlností.

3 CÍLE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, NA KTERÉ SE SOUSTŘEDÍME

Jako dodavatel produktů a řešení pro pracovní prostředí se zaměřujeme zejména na 3 cíle trvale udržitelného rozvoje.

SDG 12, 13 & 17
SDG 12
Od papíru až po plastové předměty, jako jsou pera a kancelářské potřeby, má většina zásob na pracovišti krátkou životnost, jsou jednorázové a náročné na přírodní zdroje.
Nabídka udržitelnějších produktů a řešení pro všechny naše zákazníky po celém světě je jedním z hlavních závazků Lyreco po mnoho následujících let.

SDG 12 – ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA
Jak k tomu přispíváme?

Od roku 2023 představujeme výběr Lyreco – trvalá udržitelnost, novou metodologii pro identifikaci trvale udržitelných produktů a služeb. Tato metodologie výběru bude hodnocena a certifikována společností SGS a na základě 3 kritérií: Planeta, Lidé a Komunita.

V roce 2020 se Lyreco zavázalo, že do roku 2025 převede svou nabídku na cirkulární ekonomiku. Tento významný krok směrem k nulovému odpadu má ambice pokrýt všechny kategorie produktů, poskytovat alternativy připravené k recyklaci, rozšířená řešení pro sběr a recyklaci použitých předmětů.

K propagaci a podpoře recyklace papíru, plastových kelímků a lahví, elektronických zařízení, sběračů použitých produktů a zpětné logistiky jsou řešení Lyreco pravidelně rozšiřována o nové kategorie produktů.

12.1 – Implementovat 10letý program udržitelné spotřeby a výroby

12.2 – Udržitelné řízení a efektivní využívání přírodních zdrojů

12.5 – Snížení produkce odpadu prostřednictvím prevence, redukce, recyklace a opětovného použití

SDG 13 climate action

Snížení emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci, od našich dodavatelů až po naše zákazníky, je prioritním cílem našeho úsilí o zmírnění dopadu společnosti Lyreco na životní prostředí a přispívání k vlastním cílům našich zákazníků v této oblasti.

SDG 13 – KLIMATICKÁ AKCE
Naše klíčové příspěvky

V roce 2020 budou stanoveny nové vědecky podložené cíle snížení CO2 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu, aby se rozšířil rozsah měření a redukce na rozsah 3 (nepřímé emise) pro produkty vlastní značky Lyreco.

Společnosti Lyreco vyvíjejí řešení s nízkými emisemi se zaměřením na doručování ve městech, prodej vozových parků a dodávkových vozů a optimalizaci tras.

Udržitelnost představuje 25 % hodnotících kritérií na stejné úrovni jako konkurenceschopnost, řízení kategorií a logistika.

Abychom povzbudili naše zákazníky k tomu, aby seskupovali své objednávky a snížili počet dodávek, navrhuje Lyreco motivační/nemotivační princip uplatňující slevu na seskupené objednávky nebo dodatečné poplatky v případě malých objednávek.

Konečným cílem našeho závazku převést naši nabídku a podnikání na oběhovou ekonomiku do roku 2025 je výrazně snížit náš uhlíkový tisk.

Prostřednictvím tohoto souhlasu se společnost Lyreco zavazuje připojit se k úsilí zúčastněných stran, které se již zapojily do konkrétních akcí s cílem snížit odlesňování na polovinu do roku 2020 a ukončit jej do roku 2030.

13.1 – Posílit odolnost vůči klimatickým rizikům

13.3 – Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí

SDG 17

Posílit prostředky implementace a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

SDG 17 – PARTNERSTVÍ K CÍLŮM
Naše klíčové příspěvky

Tím, že se Lyreco zavázala k SDG12, podporuje etické pracovní strategie, sdílení znalostí, práci napříč hranicemi a průmyslovými odvětvími a je průkopníkem v oblasti odborných znalostí k zajištění udržitelného rozvoje na podporu všech SDGs.

Pokrok“ je jedním z klíčových pilířů našeho rámce udržitelnosti. Partnerství je součástí naší strategie a umožňuje nám maximalizovat efekt našeho úsilí o udržitelnost.

Jsme průkopníci a máme vysoké ambice zajistit udržitelný rozvoj. SDG 17 slouží jako deštník a rezonuje ve všem, co děláme.

Chcete vědět více?

LYRECO CSR REPORT

Jako člen UN Global Compact od roku 2004 upravuje skupina Lyreco svou výroční zprávu o společenské odpovědnosti společnosti.