People - Meeting

Pokrok

Spolupracujeme s našimi partnery a trvale udržitelném pokroku

Podnikáme kroky k nastavení etického rámce ve všech našich aktivitách. Naše zaměstnance a partnery povzbuzujeme k tomu, aby používali udržitelné postupy.

Dbáme na to, abychom zapojili všechny naše partnery do tvoření nejlepších možných iniciativ a rozhodnutí.

  • Abychom postupovali kupředu, aktivně posloucháme zákazníky a dodavatele.
  • Sdílíme naši cestu k udržitelnosti a inspirujeme partnery.
  • Přijímáme opatření ohledně etického rámce ve všech našich aktivitách.
  • Vybízíme naše zaměstnance a partnery, aby přijali udržitelné postupy.

Poslechem, jednáním a transparentním komunikováním toho, co děláme, a jak to děláme, podporujeme etický způsob práce nejen v rámci společnosti Lyreco, ale i pro všechny lidi, kteří s námi spolupracují.

Hands clapping together

Zainteresované strany

Způsob, jakým se zapojujeme do našeho ekosystému, podporuje udržitelné postupy.
 

Dlouhodobé zapojení třetích stran do naší strategie a CSR je nezbytné pro dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti.

handshake

Certifikace a osvědčení

Důvěra a transparentnost jsou nezbytné pro splnění environmentálních očekávání a požadavků našich zákazníků.
Naši zákazníci se mohou spolehnout na důvěryhodného dodavatele. Trvale udržitelné produkty společnosti Lyreco poskytují jasné informace prostřednictvím:
  1. Systému řízení jakosti ISO, ten je přizpůsoben konkrétním potřebám našich dceřiných společností
  2. Uznávaných ekoznaček a certifikátů
  3. Metodiky hodnocení Lyreco - Trvalá udržitelnost

Zjistěte více o našich certifikátech a osvědčeních

Pokračovat ve čtení