Vision

Strategie společensky odpovědného podnikání

CSR 2019 - 2025

Lyreco se připojilo ke globálnímu paktu OSN v roce 2004. Téma společensky odpovědného podnikání - CSR se stalo oficiálním pilířem Lyreco podnikání v roce 2012 prostřednictvím první strategie CSR, Eco-Future 2012 - 2018.

Od roku 2019 je platná nová strategie, která rozšiřuje naše závazky o: Etiku a udržitelnost v dodavatelském řetězci, Správu a řízení rizik a Podporu komunit. Spoločně s Ochranou životního prostředí, Lidskými zdroji a Ekonomikou se stávají hlavními pilíři CSR strategie.

blue

6 hlavních pilířů

CSR ECONOMICS

1.

EKONOMIKA

Propagovat a rozvíjet udržitelnou nabídku produktů a poskytovat podporu všem našim zákazníkům.

Icon of a leaf

2.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při všech našich činnostech zmírňujeme dopady na životní prostředí. Od našich dodavatelů až po naše zákazníky, se silným zaměřením na boj proti změně klimatických podmínek.

19 NDC

3.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Vyvíjíme trvale udržitelnou a etickou základnu v rámci celého dodavatelského řetězce, která zvyšuje konkurenceschopnost společnosti Lyreco, její inovace
a úspěch našich zákazníků.

CSR COVERNANCE

4.

ŘÍZENÍ

Tvoříme programy Management rizik a příležitostí jako integrovanou součást podnikání.

people

5.

LIDÉ

Využíváme dlouholetých zkušeností našich zaměstnanců pro maximalizaci zákaznické spokojenosti.

passion white icon

6.

KOMUNITA

Děláme ze vzdělávání základ Lyreco charitativního programu na globální
i lokální úrovni.

materiality matrix

Lyreco Matice významnosti

V roce 2017 poukázala Matice významnosti, sestavená našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery, na další výzvy, které vedly
k rozšíření našich závazků v oblasti společenské odpovědnosti. Bylo identifikováno 11 priorit. Právě tyto jsou základem našich 6 hlavních pilířů, které vstoupily v platnost v lednu 2019.

Chcete vědět více?

PŘEČTĚTE SI NAŠI CSR ZPRÁVU

Zjistit více