People in a meeting

Řízení trvale udržitelné společenské odpovědnosti

Management řízení rizik a příležitostí

Management řízení rizik a příležitostí jako integrovaná součást podnikání (SDG 8 a 12)

S 15 dceřinými společnostmi přímo působícími v 25 zemích, s 15 partnery, kteří nás doprovázejí na 17 dalších trzích, a globálním dodavatelským řetězcem, vyžaduje obchodní model Lyreco důrazný systém řízení kvality a environmentálních rizik pokrývající všechny naše aktivity.

sdg 12 + 8

Cíle udržitelného rozvoje OSN, k nimž přispíváme.

sustainability

2 oblasti pokrytí

value excellence white

Kvalita

leaf

Životní prostředí

KLÍČOVÁ OPATŘENÍ

 1. Management rizik
 2. Matice rizik
 3. Zvyšování povědomí a trénink v oblasti rizik a příležitostí
Office

Mezinárodně uznávaný certifikační proces

Pro zajištění společných kvalitativních a environmentálních aktivit v rámci svých 15 dceřiných společností plní společnost Lyreco uznávané mezinárodní normy ISO 9001 a ISO 14001.

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví je založeno na směrnici Lyreco vycházející z normy ISO 45001 a místní legislativy.

V roce 2012 byla přijata norma ISO 26000 týkající se společenské odpovědnosti firem, která má poskytnout strukturu na cestě k udržitelnosti. Některé země se navíc rozhodly získat další certifikáty.

People in a meeting

Rozšířený proces řízení rizik

Lyreco proces řízení rizik pokrývá kvalitativní a environmentální aspekty. V roce 2019 ho společnost Lyreco v rámci nové strategie společensky odpovědného podnikání CSR pro roky 2019 - 2024 rozšířila do nových oblastí:

 • Rizika korupce
 • Sociální rizika v našich interních činnostech
 • Kybernetická kriminalita

Správa udržitelnosti je plně integrovaná do organizace provozoven Lyreco Group, vedených provozním ředitelem Lyreco Group. Strategická realizace postupů společensky odpovědného podnikání CSR je v kompetenci QSS ředitele Lyreco Group. Každá z 15 dceřiných společností Lyreco má vlastního lokálního QSS ředitele.

Two people looking at a tablet

Podpora etiky ve všech našich postupech

Je naší neustálou snahou zvyšovat povědomí a zajistit důsledné dodržování etických obchodních postupů při všech činnostech společnosti Lyreco všemi zaměstnanci a všemi našimi obchodními partnery.

V roce 2020 Lyreco umocnilo svůj proces komunikace a řízení v oblasti etiky a dodržování předpisů prostřednictvím rozšíření Komise pro etiku a dodržování předpisů, nominací ředitele pro řízení rizik a příležitostí a specializovaných referentů pro etiku ve všech dceřiných společnostech Lyreco, posílením Etického kodexu a obchodního chování a zlepšení systému "Zvýšené pozornosti".

Zjistit více
Lyreco Ethics and Compliance Committee

Komise je složena ze 4 stálých členů:

 • Generální ředitel a Předseda komise Lyreco Group
 • Finanční ředitel Lyreco Group
 • Lyreco Group Ředitel pro oblast People & Culture
 • Group Ředitel pro řízení rizik a příležitostí a Asistent komise

 

Komise je zodpovědná za dohled nad etikou a dodržováním předpisů v těchto oblastech:

 • Prevence korupce
 • Boj proti diskriminaci a obtěžování
 • Ochrana dat a GDPR
 • Jakékoliv další záležitosti týkající se etiky a dodržování předpisů, které jsou požadovány nebo postoupeny komisi.

Náš Etický kodex

Společnost Lyreco se zavázala k vytváření hodnot pro všechny zúčastněné strany a budovat vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, komunitami a obchodními partnery na základě našich základních hodnot - Nadšení, Agilita, Respekt a Preciznost.

V rámci UN Global Compact - Globální dohody OSN - se od roku 2004 zavazujeme k podpoře lidských práv a prosazování společensky odpovědného chování v souladu se zásadami Globální dohody OSN, Úmluvou MOP (Mezinárodní organizace práce), Úmluvou OSN o právech dítěte a podle pokynů OECD pro nadnárodní společnosti.

Tyto principy jsou už dlouho přirozenou součástí našeho podnikání a odrážejí se i v našem Etickém kodexu, který je vyjádřením toho, kdo jsme a jak podnikáme.

Hlavní zásady společensky odpovědného podnikání - CSR

Zjistit více