Pied herbe

Environmentální stopa evropských výrobků

Od roku 2015 je společnost Lyreco zapojena do evropského projektu iniciovaného Evropskou komisí: Ekologická stopa výrobků v EU (EU PEF).

EU PEF 5x5

 

CO JE PEF EU?

EU PEF je nová metoda pro měření environmentální stopy našich výrobků.

Lyreco je první B2B společností, která touto novou metodou oficiálně hodnotila jeden ze svých vlastních produktů.

Cílem PEF EU je definovat společnou evropskou metodiku hodnocení pro různé typy spotřebních výrobků zaměřenou na:

  1. Měření vlivu výrobku na životní prostředí během životního cyklu
  2. Zvyšování povědomí a informovanosti zákazníků v této oblasti
  3. Podpora společností v neustálém zlepšování svých značek a výrobků 


 

EU PEF LIFECYCLE 9x9

KOMPLEXNÍ A TRANSPARENTNÍ METODA

Metodika PEF EU měří vliv na životní prostředí:

  1. V každém kroku životního cyklu produktu: Suroviny, Balení, Výroba, Distribuce, Konec životnosti produktu

  2. Prostřednictvím 16 environmentálních kritérií: Změna klimatu, Nedostatek vody, Využívání půdy, Znečišťující látky, Využívání zdrojů 
Hodnocení environmentální stopy produktu

TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK LYRECO

EU PEF LYRECO LAUNDRY LIQUID

1. VÝROBEK HODNOCENÝ POMOCÍ PEF EU

Tekutý prací prostředek Lyreco je produkt z řady Lyreco Hygiene. Tekutý prací prostředek je o 30 % méně ekologicky závadný než průměrný výrobek na praní. Čím můžete přispět i Vy:

  • Zlepšete environmentální vlastnosti produktů
  • Vyzvěte Vaše dodavatele, aby přijali EU PEF 
  • Propagujte PEF v EU u Vašich zákazníků 

Pokračovat ve čtení