LCFC ARTICLE

Kalkulačka uhlíkové stopy Lyreco

 

Naše současná metoda hodnocení uhlíkových emisí byla stanovena v roce 2010 jako součást bývalé strategie CSR Eco-Future pro roky 2012 - 2018.

Pokrok měříme pomocí kalkulačky uhlíkové stopy "ušité na míru", kterou přijaly všechny naše dceřiné společnosti: Lyreco Carbon Footprint Calculator. 

-20%

Cíl snížení stanovený v rámci programu Eco-Future 2012 - 2018 s konečným výsledkem -17 % v roce 2018 a -19,3 % v roce 2019.

CO2 EMISSION 2012 2018

Rozsah kalkulačky uhlíkové stopy Lyreco

Na základě mezinárodního standardu ISO 14064 bere kalkulačka uhlíkové stopy Lyreco v úvahu:

 

ROZSAH 1 ROZSAH 2 ČÁST ROZSAHU PŮSOBNOSTI 3

Nákladní doprava

Spotřební materiál ­­

Zdroje energie zakoupené a použité společností, např. elektřina a plyn

Jakékoliv další nepřímé emise ze zdrojů, které společnost přímo nekontroluje

  • Pohyb lidí (služební cesty zaměstnanců)
  • Přímý odpad (likvidace odpadu)

 

QSS GROUP

V roce 2020 Lyreco definuje svoji novou politiku v oblasti klimatu a stanovuje nové cíle snižování CO2 na základě metodiky SBTi (Science-Based Targets Initiative).

Nasser Kahil

Group QSS Director