A person on a path in the forest

Lyreco podporuje Newyorskou deklaraci o lesích

V září roku 2019, podpisem Newyorské deklarace o lesích, v rámci samitu OSN o změně podnebí, posílila Lyreco Group své odhodlání bojovat pro odlesňování a změně podnebí.

NYDF BANNER

Newyorská deklarace o lesích je partnerstvím vlád, nadnárodních společností, domorodého obyvatelstva a nevládních organizací, které usilují o snížení odlesňování o 50 % do roku 2020
a jeho ukončení do roku 2030.

Tímto podpisem se připojujeme k úsilí více než 150 podporovatelů Deklarace zapojených do konkrétních opatření ke snížení emisí CO2 prostřednictvím boje proti odlesňování. 

Jako specializovaný distributor pro pracoviště má Lyreco dlouhodobý environmentální závazek ke snižování své environmentální stopy a podpoře svých zákazníků těmito způsoby:

  • Rozvojem nabídky ekologičtějšího papíru v úzké spolupráci s jeho dodavateli
  • Zlepšením procesu posuzování vlivů na životní prostředí, např. přijetí metodiky hodnocení environmentální stopy produktů EU mimo důvěryhodných mezinárodních certifikací jako je FSC a EU Ecolabel
  • Spoluprací s dodavateli na vývoji inovačních projektů v souladu s principy cirkulární ekonomiky