LYRECO EXPANSION

Nová politika obalů ve společnosti Lyreco

Více zodpovědnosti v každém obalu

Obal hraje důležitou roli - chrání kvalitu našich výrobků a umožňuje jejich bezpečné skladování, přepravu a používání. Na druhé straně obal využívá ve své koncepci cenné zdroje a při nerecyklování vytváří odpad.

Naše zásady zodpovědného balení stanovují opatření, která je potřeba vykonat k dosažení našeho cíle v celé organizaci a ve všech pobočkách..

NEW PACKAGING POLICY

Závazek k cirkulární ekonomice

Prostřednictvím příslibu cirkulární ekonomiky se zavazujeme, že do roku 2025 snížíme používání obalů
a zakážeme nerecyklovatelné plastové obaly pro jakýkoliv nabízený výrobek.

  • Zmenšíme velikost a množství obalových materiálů
  • 100% plastových obalů bude recyklovatelných, opětovně použitelných a kompostovatelných
  • 100% plastových obalů bude efektivně recyklováno, opětovně použito a kompostováno
  • 25% našich plastových obalů bude pocházet
    z recyklovaného plastu