people shaking hands

Trvalá udržitelnost: jak hodnotíme naše dodavatele

 

Budování dlouhodobých vztahů s dodavateli je klíčové pro posílení našich environmentálně zaměřených výrobků a služeb a pro podporu inovací v oblasti trvalé udržitelnosti.  

Roční hodnocení trvalé udržitelnosti dodavatelů společnosti Lyreco bylo zahájeno v roce 2015 jako samostatné hodnocení. V roce 2018 bylo plně integrované do programu zlepšování výkonnosti dodavatelů.

V roce 2019 se trvalá udržitelnost, která předtím představovala 20 % skóre, zvýšila na 25 %, což je srovnatelné s ostatními třemi kritérii programu na zlepšení výkonnosti dodavatelů. 

Hodnocení CSR se týká 5 kategorií:

  1. Environmentální vlastnosti výrobků
  2. Organizace a řízení CSR
  3. Systém environmentálního řízení
  4. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  5. Sociální odpovědnost, dodavatelské řetězce a etika v podnikání

 

Na základě výsledků těchto hodnotících nástrojů je naším cílem sestavit roční akční plán individuálního zlepšování. Tento plán během roku implementují a koordinují produktové týmy, QSS a logistické týmy Lyreco.

 

METODIKA HODNOCENÍ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

Při vývoji své metodologie používá Lyreco:

world resources institute

Světový institut zdrojů

Pokyny Světového institutu zdrojů se zaměřují na kritické otázky životního prostředí a rozvoje, jako je podnebí, energie, lesy, voda, města a oceán. 

ISO 26000 supplier sustainability assessment

Normu: ISO 26000

Hodnocení je založeno na obchodu mezi společností Lyreco a dodavatelem, konkrétně hodnotí továrny, obchodní jednotky, kategorie výrobků - to činí hodnocení přesnějším.

Výsledky hodnocení 2019

  • 97 kontaktovaných dodavatelů - 100% míra odpovědí
  • Průměrné skóre: 3,32 / 5 * - (* 1 je nejlepší skóre v metodice programu na zlepšení výkonnosti dodavatele)
  • Vývoj: -4 % oproti roku 2018