a woman smiling

Zmírňování změny klimatu a nedostatku zdrojů v papírenském průmyslu

Dřevo, jakožto hlavní surovina pro papírenský průmysl, činí z lesnictví klíčový problém trvalé udržitelnosti. Nedostatek surovin je globální výzvou pro udržitelnost.

UPM Communication Papers je přední světový producent grafických papírů. Už mnoho let je hlavním dodavatelem společnosti Lyreco pod značkou NEW FUTURE a z hlediska udržitelnosti patří mezi nejvýkonnější. Vlivem svého závazku ke snížení emisí CO2 a ochraně zdrojů dřeva přispěje ke změnám ve způsobech práce na trhu, který vyžaduje stále větší pozornost z hlediska zanechávání ekologické stopy.

 

Jak UPM snižuje svou uhlíkovou stopu?

Pavia Rissanen, UPM Director: Výroba papíru vyžaduje energii. Ve snaze snížit spotřebu energie a emise fosilních paliv společnost UPM vynaložila hodně úsilí v oblasti energetické účinnosti a za posledních 10 let snížila spotřebu energie o 14 % na tunu papíru. Energie je stále potřebná a emise CO2 z výroby energie je možné snížit používáním nefosilních paliv. Společnost UPM za posledních 10 let investovala více než 1 miliardu Eur do výroby CO2-neutrální energie. Asi 80 % energie, kterou UPM vytváří, neprodukuje žádné fosilní emise CO2. Trvale udržitelným způsobem obhospodařované lesy fungují jako zachycovač uhlíku a UPM tyto lesy a jejich biodiverzitu udržuje a vlastní téměř 1 milion hektarů lesů.

 

Jak UPM zajišťuje rovnováhu mezi využíváním a růstem lesů?

PR: Péče o hlavní surovinu, dřevo, je nejvyšší prioritou. Naše podnikání je založeno na neustálém růstu lesů a dlouhodobé dostupnosti dřeva. Abychom zajistili, že bude růst více stromů, než je vytěženo, vysazujeme 50 milionů stromů ročně - 100 stromů za minutu. Systémy certifikace lesů jsou dobrým nástrojem k prokázání udržitelných lesnických postupů.            

Společnost UPM pomohla za posledních 20 let evropským lesům k expanzi  o 11 milionů hektarů, například podporou rozvoje systémů certifikace lesů a nákupu z certifikovaných zdrojů.

Světové zdroje jsou omezené a příliš mnoho z nich dochází. Je třeba se zabývat nedostatkem surovin, a proto usilujeme o cirkulární budoucnost. Toho se snažíme dosáhnout například tím, že se každé zbývající vlákno ze dřeva, které vytěžíme, využije. Shromáždí se dostatek takto regenerovaných vláken, aby se zajistil udržitelný cyklus papíru, a přeměna odpadu na hodnotné výrobky.

 

Jak spolupracuje UPM v této oblasti se společností Lyreco?

PR: Se společností Lyreco pravidelně sdílíme informace o udržitelnosti a pomáháme si navzájem k pokroku v této oblasti. Spolupracujeme také na dodávkách do příslušných regionů z nejbližších závodů (Nordic z Kymi, střední Evropa z Nordland), abychom minimalizovali využití dopravy. Recyklovatelnost obalů je téma, o kterém diskutujeme: Ochranný obal UPM se již používá pro značku UPM's New Future. V tomto vývoji určitě chceme pokračovat.

Na obrázku: Paiva Rissanen, UPM Director, Sustainability