PPE

Bezpečnost na pracovišti: Sklad

Když člověk z kanceláře vejde do skladu, jako by přistál na jiné planetě. Prostor je obrovský, rozdělený různými barevnými páskami a označeními. Jsou tam cesty, chodníky a zóny. Regály jsou tak vysoké, že člověk zvenčí“ nedokáže odhadnout, kolik různých věcí se v nich nachází. Všude jsou krabice, obalové materiály, lepicí pásky...

A tento ruch je doplněn směsí různorodých zvuků a lidí, kteří naoko jen chodí nahoru-dolů. Ale ve skutečnosti přesně vědí, co dělají a proč to dělají, a jsou v tom dobří. Jedním ze způsobů, jak zlepšit pracovní podmínky, je stanovení společných bezpečnostních standardů ve skladu, které lze uplatnit plošně. Pojďme se podívat, jak na to. 

Bezpečnost ve skladu začíná u kvalitního plánu 

Pro lidi z kanceláře jsou bezpečnostní pravidla ve skladu velkou neznámou. Unisex reflexní vesta, módní doplněk každého návštěvníka, je povinnou výbavou hned po překročení prahu dveří. Sklady jsou prostory, ve kterých je riziko úrazu či nehody, ve srovnání s bezpečnou kanceláří, výrazně vyšší. Bezpečnost je proto prioritou při všech činnostech, které zaměstnanci skladu vykonávají během své práce.

jana durkovicova

Základním pravidlem bezpečnosti při práci je prevence. Odstranění rizik je úkolem každého z nás. Když převezmeme odpovědnost za vlastní bezpečnost, vytvoříme bezpečnější místo pro všechny zaměstnance.

Jana Ďurkovičová
Tower & Methods Supervisor

Předpisy a pokyny pomáhají zaměstnancům vytvořit bezpečné pracovní prostředí a posílit bezpečné chování při práci. Tyto přepisy upravují výběr OOPP a jejich používání, pravidla manipulace a skladování materiálů či manipulace s motorizovanými zařízeními, jako je vysokozdvižný vozík.

 

Základní pravidla práce ve skladu

 

1. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, bezpečnostní obuv, ochrana očí, popřípadě ochranné helmy či nárazuvzdorné čepice

lukas risko

Základem bezpečnosti ve skladu je, mít správné a kvalitní OOPP, které zohledňuje, jaká jsou rizika a jaké činnosti člověk denně vykonává. Ve skladu potřebujeme pohodlné oblečení, abychom se mohli dobře pohybovat, a které zároveň chrání před možnými úrazy.

Lukáš Riško
Tower & Method

Vybrat si ochranné pracovní oblečení

 

2. Jasně identifikujte a označte nebezpečné zóny. Značení či nálepky jsou způsobem, jak zajistit organizaci skladu a bezpečnost před rizikovými situacemi. Viditelné označení regálů, zařízení a materiálů může zaměstnancům pomoci předejít vážným zraněním. Nouzové východy a cesty vedoucí k nim musí být rovněž jasně označeny. 

3 Sledujte kam jedete, a soustřeďte se na to, co děláte. Dávejte pozor i na to, co dělají ostatní. Ostražití buďte všude, kde se pohybují vysokozdvižné vozíky a jiná motorizovaná zařízení. 

4. Správně ukládejte a skladujte materiály tak, aby byly stabilní, bezpečné a nevytvářely žádné překážky či nebezpečí včetně nebezpečí požáru. 

5. Vzdělávání zaměstnanců je základ. Podpora informovanosti o všech potenciálních bezpečnostních rizicích může výrazně snížit počet nehod. 

 

Zvýšit bezpečnost ve skladu

janetkova pata

Poskytnutí přiměřeného školení, týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci napomáhá k tomu, že zaměstnanci jsou si vědomi důsledků bezpečnostních rizik. Školení pomáhá k důslednějšímu dodržování postupů v oblasti BOZP.

Patricia Janetková
Quality, Security & Sustainability Manager
whiteboard at warehouse

TIP: Věděli jste, že

 

většina skladů má kancelářské prostory pro řídící pracovníky, kteří dohlížejí na provoz, a zároveň se v těchto prostorách mohou odehrávat i menší porady? 

Zařiďte si Vaši kancelář kvalitními produkty, které Vám zvýší komfort při práci. 

Vytvoření bezpečného a produktivního prostředí ve skladu začíná kulturou bezpečnosti. Budování bezpečného pracovního prostředí je definováno bezpečnostním plánem, který zahrnuje všechny části skladu a vztahuje se na každého jednotlivého zaměstnance

Pokračovat ve čtení