Noise Reduction

Ochrana sluchu při práci: 5 tipů od OOPP odborníků

Věděli jste, že ztráta sluchu je na prvním místě smyslových postižení na světě a celkově třetím nejrozšířenějším chronickým onemocněním? 

Sluch hraje zásadní roli při komunikaci v pracovním i soukromém životě. I malé poškození sluchu může mít kromě zdravotního rizika negativní vliv na řeč, porozumění jazyku a mezilidské vztahy. Dlouhodobé vystavení hluku bez ochrany sluchu může vést k nenávratnému poškození zdraví. 

Vyhnout se tomuto riziku, a zejména v hlučném pracovním prostředí, můžeme správným výběrem ochranných prostředků. Nechte si poradit od našich OOPP odborníků. 

OOPP řešení pro ochranu sluchu

Ear muffs

Co je hluk a proč byste se před ním měli chránit

Hluk je každý zvuk, který může mít škodlivé účinky na zdraví člověka. Jednotkou hluku je decibel (dB). 

  • 75 dB je maximální přípustná hladina hluku, kdy se ochrana sluchu ze zákona ještě nevyžaduje 
  • 80 dB je hladina hluku, kdy je zaměstnavatel již povinen poskytnout ochranu sluchu, avšak používání není povinné 
  • při hladině hluku 85 dB a více už je používání ochrany sluchu povinné, to znamená, že zaměstnavatel musí ochranné pomůcky nejen poskytnout, ale i kontrolovat jejich používání 

Rizika hluku:

  • při 85 dB je sluch ohrožen po 8 hodinách 
  • při 100 dB je sluch ohrožen po 15 minutách 
  • při 115 dB může dojít k poškození během 1 minuty 
  • při 140 dB může dojít k okamžitému poškození sluchu a k pocitu bolesti 
Business Development Manager PPE

Obecně platí, že čím hlučnější je prostředí, ve kterém se člověk nachází, tím kratší dobu v něm může strávit bez ochrany sluchu. Poškození sluchu způsobenému hlukem lze předejít, pokud používáte vhodný typ ochrany sluchu se správnou hodnotou útlumu a dodržujete bezpečnostní předpisy na pracovišti.

Richard Kochláň
Business Development Manager PPE, Lyreco CE

Jak se můžete proti hluku chránit? 

Nejdůležitější funkcí pomůcek pro ochranu sluchu je vytvořit bariéru mezi zdrojem hluku a sluchovým orgánem. V závislosti na úrovni hluku, před kterým se chcete chránit, si můžete vybrat buď zátky do uší nebo mušlové chrániče sluchu. 

Hearing protection

Zátky do uší (špunty) jsou vhodné do prostředí s nízkou až střední hlučností. Pozitivem zátek do uší je jejich kompaktní velikost, různorodost materiálů a tvarů. Je také důležité, aby si zaměstnanec špunty do uší správně zavedl do ušního kanálku. 

Hearing protection

Mušlové chrániče, nazývané také pracovní sluchátka, jsou vhodné do velmi hlučného prostředí a poskytují prakticky úplnou ochranu proti hluku. Překrývají celé ucho, nejen ušní dírku, lze je používat opakovaně a jejich nasazení je jednodušší než aplikace ušních zátek. 

Některé mušlové chrániče mají také možnost připojení na komunikační systémy, takže kromě ochrany sluchu Vám umožňují i ​​komunikaci s kolegy. 

Víte, který produkt Vás nejlépe ochrání na Vašem pracovišti?

Na výběr vhodné ochrany sluchu má vliv několik faktorů: 

Ear muffs

1. Hodnota útlumu

Útlum je snížení hluku v důsledku používání ochrany sluchu. Hodnota útlumu je měrná jednotka používaná k určení účinnosti OOPP pro ochranu sluchu ke snížení vystavení hluku v daném prostředí. Čím vyšší je hodnota útlumu, tím vhodnější jsou chrániče do hlučnějšího prostředí. 

tick

TIP: Víte, jak vypočítat hodnotu útlumu chráničů sluchu pro Vaše pracoviště? 

  • Změřte maximální hladinu hluku na Vašem pracovišti. 
  • Od této hodnoty odečtěte maximální přípustnou hodnotu 75 dB - např. pokud jste naměřili 100 dB, tak od tohoto čísla odečtěte 75 dB. 
  • Výsledné číslo je požadovaná hodnota útlumu – v tomto vzorovém příkladě je to 25 dB pro Vaše pracoviště. 

Na našem webshopu máme hodnotu útlumu uvedenou přímo v popisu produktů. 

Prohlédnout produkty

2. Hodnota hluku na pracovišti 

Hluk na pracovišti je důležitým faktorem pro výběr typu ochrany sluchu. 

Zátkové chrániče sluchu, které známe spíše pod názvem špunty do uší, jsou nejčastější volbou pro ochranu sluchu. Hodí se do lehce a středně hlučného prostředí. Jsou vhodné například pro práce v potravinářském průmyslu, ve farmaceutické výrobě a podobně. 

Mušlové chrániče, kterým často říkáme i pracovní sluchátka, výborně chrání sluch v extrémně hlučném prostředí, např.: v továrnách, při řezání dřeva nebo střílení. 

PPE Business Development Manager

Všude tam, kde je třeba zajistit trvalou dostupnost ochrany sluchu na pracovišti, je vhodným řešením využití dávkovačů ušních zátek. Zajišťují hygienické dávkování a lze je umístit na zeď nebo na podložku u všech vstupů na pracoviště. Zároveň šetří zaměstnavateli náklady.

Marek Špidra
MPPE Business Development Manager, Lyreco CE
earplugs

3. Komfort

Chrániče sluchu Vám musí dokonale sednout a odpovídat požadavkům Vašeho pracoviště. Špatně padnoucí ochrana sluchu, která Vás tlačí, bolí Vás z ní hlava či uši, rozhodně není vhodná. Bolest Vás přinutí sundat si pracovní sluchátka, popřípadě špunty do uší vyndávat a znovu nasazovat, což může mít za následek vystavení hluku a vést až k poškození sluchu. Při výběru pohodlných ochranných pracovních pomůcek proto myslete na to, zda potřebujete ochranu sluchu jen na krátkou dobu nebo na celodenní nošení. 

4. Kompatibilita 

Pokud při práci využíváte další ochranné prostředky, například ochranné helmy, doporučujeme komplexnější řešení, které Vám a Vašim zaměstnancům usnadní práci s ochrannými prostředky. 

Hearing protection
Ear muffs

5. Cena

Kvalitní ochrana sluchu se může zdát jako nadměrný výdaj, ale rozhodně doporučujeme na chráničích sluchu nešetřit. 

V našem portfoliu najdete ochranné pomůcky pro ochranu sluchu v různých cenových relacích – od zátek do uší za pár korun až po chrániče sluchu pro ty nejnáročnější. 

Hearing protection

Prevence je nejlepší ochrana

Ochranu sluchu se nevyplatí podceňovat. Poškození způsobené nedostatečnou ochranou sluchu nemusí být zjevné okamžitě, ale může se pomalu projevovat a zhoršovat i několik let. Následky vystavení hluku jsou ve většině případů nezvratné a proto platí: prevence je nejlepší ochrana. 

Řešení ochrany sluchu

Pokračovat ve čtení