3 people in front of a screen

Etika és megfelelés

minden tevékenységünkben

Értékrendünk megbízható partnerré tesz minket

A Lyrecot 1926-os alapítása óta a kiválóság, a tisztelet, a szenvedély és az agilitás vezérlik. Ezeket az értékeket minden alkalmazottunk megtestesíti, és minden üzleti partnerünkkel megosztjuk.

A Lyreconál ezeket az értékeket minden nap támogatjuk azáltal, hogy az etikai alapelveket, illetve az előírásokat a gyakorlatban minden folyamatban betartjuk. A Lyreco etikai kódexe az integritás iránti hosszú távú elköteleződésünket tükrözi. Ez garantálja ügyfeleink, munkatársaink és partnereink bizalmát.   

Grégory Liénard CEO

Büszkék vagyunk értékeinkre. Ezeket minden munkatársunk osztja és támogatja. Ezek az erősségeink, amik megbízható partnerré tesznek minket.

Ezen értékek tiszteletben tartása kötelességünk. Így biztosíthatjuk, hogy minden nap „ A Great Working Day legyen mindenki számára.

Grégory Liénard
CEO

A Lyreco vállalat etikai kódexe

Etikai kódexünk kifejezi, hogy kik vagyunk és hogyan végezzük üzleti tevékenységünket a Lyrecónál.  Minden tevékenységünkre érvényes, bárhol vagy bármikor is működjünk.

Etikai kódexünk 4 fő alapelvre épül: az embereinkre, az üzleti integritásunkra, a termékeinkre és eszközeinkre, valamint társadalmi szerepvállalásunkra.

People and Values

Az embereink

A Lyrecónál arra törekszünk, hogy olyan etikus People & Culture politikát folytassunk, amely egészséges és biztonságos környezetet teremt a Tiszteletnek, vagyis a folyamataink kulcsfontosságú értékének.

people shaking hands

Üzleti integritásunk

A hatályos jogszabályok és rendeletek betartása mellett az üzleti integritást helyezzük az üzleti partnereinkkel és munkatársainkkal megosztott alapelvek középpontjába. Zéró toleranciát tanúsítunk a korrupció, a csalás, az összeférhetetlenség, és a befolyással való visszaélés bármilyen formájával szemben.

A beszállítók etikai kódexe

Beszállítói etikai kódexünk a beszállítók által kötelezően betartandó követelményeket fogalmazza meg, amelyeket beszállítóinknak be kell tartaniuk az etikai és szakmai magatartás tekintetében, amikor a Lyrecoval dolgoznak. Elvárjuk beszállítóinktól, hogy:

  • Tartsák tiszteletben ugyanazokat az etikai követelményeket és a jelen Beszállítói etikai kódexnek megfelelően végezzék tevékenységüket.
  • Az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek való megfeleléshez szükséges alapelvek és eljárások végrehajtása.

Biztosítsák, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat minden partnerük betartsa.

WORLPLACE SOLUTIONS DELIVERY

Termékeink és tevékenységeink

A Lyreconál biztosítjuk, hogy az ügyfeleinek szállított valamennyi termék megfeleljen a legmagasabb minőségi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.

Kizárólag olyan üzleti partnerekkel folytatunk együttműködést, akik ugyanúgy törekszenek termékeik tökéletességére.

Lyreco Corporate Social Responsibility

Társadalmi szerepvállalásunk

A Lyreco számára kulcsfontosságú a fenntartható, felelős és polgári üzleti magatartás elősegítése és támogatása.

Törekszünk a CSR hozzáállás elfogadására munkatársaink és üzleti partnereink felelősebb gyakorlatot alkalmazó tudatosságának növelésével. Mindig fenntarthatóbb termékeket és megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek. Folyamatosan fejlesztjük működési folyamatainkat.

Kérdezzen és jelezze aggodalmát, az integritás megőrzése érdekében

A közös üzleti célunk az etikai szabályok megsértésének megelőzése és leleplezése. Ez lehetővé teszi a Lyreco számára, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen, orvosolja a helyzetet, és biztosítsa, hogy a magatartás és a cselekvés teljes mértékben, összhangban álljon az értékeinkkel.

A Jelentse aggodalmát minden dolgozónk és a Lyreco külső partnerei számára is elérhető. Teret adunk a vitának, szükség esetén tanácsot kérhet, kérdéseket tehet fel, megoszthatja aggályait és jelentheti az etikai szabályok tényleges vagy lehetséges megsértését.

 

Lyreco etikai és megfelelőségi irányítás

Az éberség, a következetesség és a hatékonyság biztosítására minden etikai és megfelelőségi kérdésben, a Lyreco elhatározta, hogy megerősíti és harmonizálja az etikára és megfelelőségre vonatkozó egyedi elképzeléseit. Ez vezetett a Lyreco csoport Etikai (Group Ethics), és Megfelelési Bizottságának (Compliance Committee) létrehozásához, a Csoport Megfelelési Tisztviselő  (Group Compliance officer), valamint a speciális etikai referensek (Ethics Referents) kinevezéséhez a Lyreco leányvállalatainál. 

People in a meeting

Olvasás folytatása