teams with blue t shirt drone

Ľudia a hodnoty

Ľudská hodnota v srdci zákazníckej podpory

Lyreco je európskym lídrom a tretím najväčším svetovým distribútorom produktov a služieb určených pre pracoviská. 

Spoločnosť Lyreco, s históriou od roku 1926, sa neustále prispôsobuje vývoju pracovných priestorov. Vďaka skúsenostiam zákazníkov, silným partnerstvám s renomovanými dodávateľmi a efektívnej logistike reaguje na najnovšie výzvy trhu.

Skupina Lyreco priamo pôsobí v 25 krajinách Európy a Ázie a prostredníctvom siete distribučných partnerov pokrýva 17 ďalších trhov na 4 kontinentoch. 

 

together

Blízkosť a odbornosť

S 10 000 obchodnými poradcami, zástupcami zákazníckeho servisu, logistickými operátormi, dodávateľskými tímami a podpornými funkciami v 25 krajinách stavia spoločnosť Lyreco do centra zákazníckej spokojnosti práve ľudskú blízkosť, odhodlanie a odbornosť.

Naše lokálne pôsobenie a blízkosť sú taktiež zárukou splnenia špecifických potrieb každého trhu.

Ako globálny hráč a odborník na miestny trh pôsobíme priamo tam, kde sú naši zákazníci.

Objavte, čo sa naše tímy snažia dosiahnuť a aké voľné miesta ponúkame na našej kariérovej stránke. 

Hiking

Podnikáme eticky a bezúhonne

Rešpektovanie ľudí a planéty je jednou zo základných hodnôt spoločnosti Lyreco a nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie dokonalosti vo všetkých našich činnostiach so všetkými zúčastnenými stranami: našimi tímami, našimi dodávateľmi a výrobcami, našimi obchodnými partnermi a komunitami ktoré podporujeme.

Náš etický kódex načrtáva a opätovne potvrdzuje zásady a pravidlá správania, ku ktorým sa zaväzujeme. 

Tento kódex slúži ako referenčný sprievodca pri každodennej práci našich tímov a v každodenných vzťahoch s našimi zákazníkmi a partnermi.

DODÁVATEĽSKÝ ETICKÝ KÓDEX

Spoločnosť Lyreco sa zaviazala vytvárať hodnoty pre našich obchodných partnerov a budovať vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, a komunitami na základe našich základných hodnôt: Nadšenie, precíznosť, rešpekt a agilita.

Tieto princípy sú už dlho súčasťou činnosti spoločnosti Lyreco a odrážajú v tomto Etickom kódexe obraz toho, kto sme a ako podnikáme.

 

NAŠE HODNOTY

PRECÍZNOSŤ

hand poke

USILUJEME SA

O DOKONALOSŤ VO VŠETKOM ČO ROBÍME.

NADŠENIE

hands crossed

STARÁME SA

O NAŠICH ZÁKAZNÍKOV.

REŠPEKT

hands hold plant

VERÍME V DÔVERU,

REŠPEKT A ETICKÉ SPRÁVANIE.

AGILITA

hands pointing

OČAKÁVAME, INOVUJEME

A ADAPTUJEME SA ZMENE.

Pokračovať v čítaní