pioneer mountain lyreco

Priekopníci od roku 1926

Poskytujeme to, čo potrebuje každé pracovisko

Od svojho založenia v roku 1926, vďačí spoločnosť Lyreco svojim úspechom a rastu hlavne schopnosti neustále sa prispôsobovať vývoju potrieb na pracovisku prostredníctvom vynikajúcich služieb, špecializácie, odborných znalostí a medzinárodného pokrytia. 

Aj 4 generácie po založení kníhkupectva vo francúzskom meste Valenciennes sprevádza spoločnosť Lyreco svojich zákazníkov na 4 kontinentoch a naďalej sa usiluje o dokonalosť, ktorá je hybnou silou každého rozvoja.

bookstore

Od kníhkupectva až po B2B distribútora kancelárskych produktov

Od založenia kníhkupectva vo francúzskom Valenciennes až po popredného medzinárodného distribútora produktov a riešení. Agilita a inovácie vždy poháňali ambície spoločnosti Lyreco poskytovať to, čo každé pracovisko potrebuje. Ako globálny hráč a odborník na miestny trh, pôsobíme presne tam, kde sú naši zákazníci. 

V roku 1926 Georges-Gaston Gaspard vytvoril  vo francúzskom Valenciennes kníhkupectvo s názvom „Gaspard“.

Spoločnosť rýchlo vyvíjala tlačiarenské služby a vyrábala vlastný sortiment papierových výrobkov. Od roku 1936 začala spoločnosť Gaspard dodávať tovar svojim zákazníkom priamo zo svojho prvého skladu. 

Po 2. svetovej vojne sa spoločnosť stala jedným z prvých poskytovateľov kancelárskych výrobkov a služieb pre firemných zákazníkov.

Webshop UK

Od prvého katalógu až po 360° zákaznícku podporu

S Etienne Gaspardom, synom Georges-Gastona a jeho synom Georgesom Gaspardom, zostávala operačná/operatívna znalosť jadrom všetkých nových riešení: 

  • od prvého katalógu, ktorý bol uvedený na trh v roku 1959, k rozvoju 360 stupňovej zákazníckej skúsenosti prepájajúcej ľudskú  blízkosť, elektronický obchod a elektronické obstarávanie 
  • od kancelárskych potrieb až po odborné znalosti v oblasti OOP, hygieny  alebo ergonómie, 
  • od jednodňového doručenia do doručenia do domácej kancelárie

V roku 2016 spoločnosť Lyreco vytvorila “Riadené inovácie”,
ktoré sa venujú vývoju priekopníckych riešení, napríklad dodávok „bez treníc“. 

Celebration

Medzinárodná expanzia, od roku 1989...

S Georgesom Gaspardom, synom Etienna Gasparda, začala medzinárodná expanzia a vývoj konkrétnych riešení a rozvoj expertízy. Gaspard sa v roku 2001 stáva spoločnosťou Lyreco.

V roku 1989 získava Lyreco svoju prvú spoločnosť mimo Francúzska: Vermeire v Belgicku. Táto transakcia je prvým krokom medzinárodnej expanzie spoločnosti v Európe a Ázii. O 30 rokov neskôr je Lyreco európskym lídrom a tretím najväčším distribútorom produktov a riešení pre pracoviská na svete, s 15 dcérskymi spoločnosťami pôsobiacimi v 25 krajinách a svojim európskym centrom expertízy v oblasti bezpečnosti. 

Dnes, akvizíciou spoločnosti Intersafe v roku 2019, Deskright v Singapure a Office Depot Contract Business Unit v Španielsku spoločnosť neustále rozvíja svoju geografickú pôsobnosť a odbornosť. 

SAFETY

... a vývoj riešení a expertízy

V roku 2010 začína Lyreco rozširovať svoju ponuku 

o špecializované produkty a riešenia.

Vyvíjajú sa integrované riešenia, ako je personalizácia produktov, tlačové služby, zbieranie použitých produktov a zelené alternatívy. 

Spoločnosť IMPEGA sa v roku 2009 stala súkromnou značkou spoločnosti Lyreco a bola rozšírená do všetky kategórií. 

Sortiment osobných ochranných pomôcok bol uvedený na trh v roku 2013, špecializácia na Hygienu a čistiace prostriedky v roku 2015. Produktová rada Coffee Solutions sa vyvinula od roku 1997 v exkluzívnom partnerstve so spoločnosťou Nespresso Business v Európe a Ázii.

V roku 2016 sa vytvorili “Riadené inovácie”,  s cieľom urýchliť rozvoj priekopníckych projektov, ako je ‘frictionless – dodávky bez treníc’ a cirkulárna ekonomika. 

sustainability

Rešpekt k planéte máme v našej DNA...

Úcta k ľuďom a rešpekt voči planéte sú základnými hodnotami spoločnosti Lyreco. Lyreco už dlho realizuje konkrétne opatrenia na podporu tohto záväzku. 

S cieľom neustáleho zlepšovania sa v tejto oblasti sa spoločnosť  už v roku 2004 pripojila k UN Global Compact - globálnej dohody OSN a v roku 2012 oficiálne uviedla Spoločenskú Zodpovednosť ako pilier svojej Eco-Future stratégie.  

V rámci tejto iniciatívy spustilo  Lyreco akcie, ako sú audity výrobcov produktov Lyreco, značka Sustainable by Lyreco, program znižovania emisií CO2 vo všetkých aktivitách alebo Univerzita Lyreco pre našich zamestnancov.

Od roku 2019 je na programe nová stratégia, ktorá posilňuje naše záväzky: Etika a trvalá udržateľnosť v dodávateľskom reťazci, riadenie a manažovanie rizík a prínos komunite. Tieto, okrem životného prostredia, hospodárstva a ľudí, sú teraz taktiež piliermi na ktoré sa sústredíme.  

V roku 2020 sa Lyreco zaviazalo previesť svoje produkty a riešenia do Cirkulárnej ekonomiky

lfe nicolas axelrod

... a rovnako aj rešpekt a nadšenie pre ľudí

Podpora vzdelávania detí v najchudobnejších krajinách je našim dlhodobým záväzkom.

S cieľom posilniť našu činnosť sme v roku 2008 spustili náš charitatívny program Lyreco For Education. 

Vďaka zapojeniu sa všetkých zamestnancov spoločnosti Lyreco, bolo podporených viac ako 115 000 detí v 7 krajinách sveta: Vietnam, Bangladéš, Brazília, Togo, Madagaskar, Kambodža a teraz Etiópia.

Lyreco riešenia