A person on a path in the forest

ZODPOVEDNOSŤ A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Naši zákazníci ťažia z pracovného prostredia, ktoré má hmatateľne pozitívny prínos pre ľudí a planétu.

Dosiahnutie excelentnosti tiež znamená, že všetky kroky, ktoré podnikáme, aby sme potešili našich zákazníkov, uskutočňujeme čo najudržateľnejším možným spôsobom:  

  • poskytovanie trvalo udržateľných kancelárskych produktov 
  • zabezpečenie etiky a dodržiavania predpisov vo všetkých krajinách, v ktorých naši dodávatelia pôsobia
  • minimalizácia balenia 
  • vývoj ekologického procesu od objednávky až po dodanie

ETIKA A DODRŽIAVANIE PREDPISOV

Green leaf
Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti zahŕňa všetky naše aktivity a ich vplyv na planétu a jej ľudí. Zaväzujeme sa tiež transparentne komunikovať o našom pokroku.
lyreco csr governance

Celosvetové certifikáty

Dôvera a zrozumiteľnosť sú nevyhnutné pre splnenie environmentálnych očakávaní a požiadaviek našich zákazníkov na najvyššiu kvalitu.
 

Skupina Lyreco používa pre svoj integrovaný systém riadenia medzinárodne uznávané normy  ISO 9001 a ISO 14001 vo svojich 15 pobočkách v 25 krajinách.

V roku 2012 bola prijatá smernica SGS pre spoločenskú zodpovednosť firiem podľa normy ISO 26000.

A worker is sorting Lyreco products

Trvalo udržateľné a etické získavanie zdrojov

Požadujeme, aby naši dodávatelia a výrobcovia produktov Lyreco plne rešpektovali environmentálne, pracovné a ľudské práva. Udržateľný rozvoj a etika v dodávateľskom reťazci je kľúčovým princípom  spoločensky zodpovedného podnikania - CSR stratégie spoločnosti Lyreco.

 

Na zabezpečenie našej zodpovednosti a požiadaviek dodržiavania trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti ako aj našich štandardov, tím QSS skupiny Lyreco každoročne  vykonáva audit priamo na mieste u našich partnerov vyrabajucich produkty Lyreco. 

Tieto hodnotenia a audity používajú ako rámec: 

  • SMETA (etický obchodný audit členov SEDEX), 4 piliere: práca, zdravie & bezpečnosť, životné prostredie a obchodná etika
  • BSCI (Business Social Compliance Initiative) –  Štandard ekonomickej zhody 
  • Akčný krízový plán a politika nákupu 
People are holding a plant in their joined hands

Lyreco sustainable selection

Nákup ekologických produktov si vyžaduje jasné informácie a jednoduchú identifikáciu.

 
Logá produktov z radu Lyreco trvalá udržateľnosť pomáhajú našim zákazníkom nakupovať ekologické alternatívy pre ich kancelárske potreby.
 
V e-shope a katalógu Lyreco sú pri každom produkte uvedené aj uznávané označenia ako Ecolabel, FSC, PEFC.

Pokračovať v čítaní