A person on a path in the forest

Zodpovednosť a Trvalo udržateľný rozvoj

Naši zákazníci ťažia z pracovného prostredia, ktoré má hmatateľne pozitívny prínos pre ľudí a planétu.

Dosiahnutie excelentnosti tiež znamená, že všetky kroky, ktoré podnikáme, aby sme potešili našich zákazníkov, uskutočňujeme čo najudržateľnejším možným spôsobom:  

  • poskytovanie trvalo udržateľných kancelárskych produktov 
  • zabezpečenie etiky a dodržiavania predpisov vo všetkých krajinách, v ktorých naši dodávatelia pôsobia
  • minimalizácia balenia 
  • vývoj ekologického procesu od objednávky až po dodanie 

ETIKA A DODRŽIAVANIE PREDPISOV

Green leaf

Naša nová stratégia spoločensky zodpovedného podnikania - CSR pokrýva 6 hlavných pilierov: životné prostredie, ekonomiku, ľudí. Etiku a udržateľnosť v dodávateľskom reťazci, správu a riadenie rizík a podpora komunít.

lyreco csr governance

Celosvetové certifikáty

Dôvera a zrozumiteľnosť sú nevyhnutné pre splnenie environmentálnych očakávaní a požiadaviek našich zákazníkov na najvyššiu kvalitu. 

Skupina Lyreco používa pre svoj integrovaný systém riadenia medzinárodne uznávané normy  ISO 9001 a ISO 14001 vo svojich 15 pobočkách v 25 krajinách.

V roku 2012 bola prijatá smernica SGS pre spoločenskú zodpovednosť firiem podľa normy ISO 26000.

A worker is sorting Lyreco products

Trvalo udržateľné a etické získavanie zdrojov

Požadujeme, aby naši dodávatelia a výrobcovia produktov Lyreco plne rešpektovali environmentálne, pracovné a ľudské práva. Udržateľný rozvoj a etika v dodávateľskom reťazci je kľúčovým princípom  spoločensky zodpovedného podnikania - CSR stratégie spoločnosti Lyreco.

Na zabezpečenie našej zodpovednosti a požiadaviek dodržiavania trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti ako aj našich štandardov, tím QSS skupiny Lyreco každoročne  vykonáva audit priamo na mieste u našich partnerov vyrabajucich produkty Lyreco. 

Tieto hodnotenia a audity používajú ako rámec: 

  • SMETA (etický obchodný audit členov SEDEX), 4 piliere: práca, zdravie & bezpečnosť, životné prostredie a obchodná etika
  • BSCI (Business Social Compliance Initiative) –  Štandard ekonomickej zhody 
  • Akčný krízový plán a politika nákupu 
GreenTree2

Zelené označenia a certifikáty

Nákup výrobkov šetrných k životnému prostrediu vyžaduje jasné informácie a ľahkú identifikáciu. 

Označenie Lyreco Green Tree pomáha našim zákazníkom nakupovať zelené alternatívy kancelárskych potrieb. Ak potrebujete viac informácií, neváhajte a kliknite na našu sekciu  spoločensky zodpovedného podnikania - CSR & na informácie týkajúce sa našich zelených stromčekov.

Uznávané označenia, ako sú Ecolabel, FSC, PEFC sú  špecifikované pre každý produkt v katalógu Lyreco a na e-shope. 

Pokračovať v čítaní