Workplace

Bezpečné pracovisko pre všetkých

Zatiaľ čo práca z domu ostáva pandemickým opatrením na zabezpečenie ochrany, niektorí zamestnanci nemajú možnosť domácej kancelárie na plný úväzok. Ich prítomnosť v spoločnom pracovnom prostredí si preto vyžaduje posúdenie rizík a uplatnenie bezpečnostných a hygienických opatrení.

Berúc do úvahy odporúčania Svetovej Zdravotníckej Organizácie, zostavili sme pre vás krátky manuál, ktorý vám pomôže zvládnuť súčasné potreby pracoviska v súvislosti s pandémiou. Pomôže vám zabezpečiť a optimalizovať vaše firemné priestory, aby boli všetci zamestnanci chránení a v bezpečí.

1.

Osobná hygiena je najlepším bezpečnostným opatrením 

Zoberte bezpečnosť do vlastných rúk. Udržiavanie osobnej hygieny je najlepší spôsob, ako zamedzovať šíreniu chorôb. Preto je podpora pravidelného a dôkladného umývania rúk ako aj dezinfekcia pre zamestnancov, zákazníkov a partnerov kľúčová.

Zaistite, aby mal každý prístup k miestu, kde si môže umyť ruky mydlom a vodou. Umiestnite taktiež dávkovače dezinfekčných prostriedkov na ruky (odporúčame bezdotykové alternatívy) na rušné miesta v okolí pracoviska a zabezpečte ich pravidelné dopĺňanie.

Rozmiestnite po kancelárii a ostatných priestoroch informačné tabule a plagáty pomocou samolepiaceho displeja, poskytujúce bezpečnostné tipy a navádzajúce na dodržiavanie pravidiel.

Ak je súčasťou každodennej práce vašich zamestnancov aj ľudský kontakt, dôležitým ochranným opatrením je použitie správnych OOP: masiek, respirátorov, štítov a ochranných rukavíc. Pretože existuje veľa modelov vhodných pre rôzne prípady použitia, je dôležité byť informovaný a zvoliť si ten, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Zistiť viac

2.

Pravidelné čistenie a dezinfekcia povrchov 

Udržiavanie povrchov čistých a dezinfikovaných je základným kameňom pre zaistenie bezpečnosti. Je tiež dôležité informovať všetkých zamestnancov o tom, že ich bezpečnosť je vašou prvou prioritou.

Pravidelne by sa mali čistiť aj všetky povrchy, ktoré sa denne používajú - napríklad stoly, počítačové klávesnice a myši, telefóny a mobilné zariadenia, zábradlia, výťahové gombíky a kľučky dverí. Špinavé povrchy je potrebné pred dezinfekciou najskôr očistiť umývacím prostriedkom a vodou.

Ako zvoliť správnu hygienu pre vaše pracovisko?
Dozviete sa tu

3.

Vyhýbajte sa požičiavaniu si predmetov 

Hovoríme o všetkých kancelárskych pomôckach na vašom stole, telefónoch a počítačoch.

Ak sa tomu nedá vyhnúť, musia byť pred použitím inou osobou dezinfikované. Zaistite, aby mal každý prístup k jednorazovým utierkam, na čistenie bežných povrchov a predmetov.

Zistiť viac

4.

Bezpečné stretnutia a biznis etiketa 

Ako základné pravidlo vždy zvážte, či možno fyzickú schôdzku nahradiť virtuálnou.

 

Ak je skutočne nevyhnutné osobné stretnutie, pokúste sa udržať zoznam pozvaných čo najkratší. Zaistite dostatočnú zásobu a jednoduchý prístup k produktom, ako sú vreckovky, dezinfekčné prostriedky a masky pre všetkých účastníkov v miestnosti. Pre zaistenie vyšších bezpečnostných štandardov majte k dispozícii odpadkové koše s vekom. 

Sociálny dištanc sa musí dodržiavať aj počas stretnutí. Usporiadajte sedenie tak, aby bol medzi účastníkmi 2 metrový priestor. 

Zistiť viac

Informujte a vzdelávajte profesionálne a štýlovo   

Je dôležité ubezpečiť sa, že naše pracovné priestory sú optimalizované na bezpečnú prácu a že vyhovujú požiadavkám dodržiavania vzdialenosti a hygienickým opatreniam. Tu je niekoľko všeobecných tipov pre frekventované pracovné priestory.

Durable

Recepcia

Ak máte pre návštevníkov vašich priestorov zavedený firemný protokol, dbajte na to, aby bol dôsledne dodržiavaný a aby boli dodržané potrebné bezpečnostné opatrenia. Možnosťou je použitie riešenia „vstup na vyžiadanie“ kde sa návštevníci dopredu nahlásia telefonicky. 

Užitočným riešením sú držiaky plagátov DURAFRAME® s aktuálnymi pokynmi na bezpečný vstup a otváracou dobou, umiestnené na vstupných sklenených dverách. Ponúkajú elegantné riešenie vizuálu dôležitých informácií, ktoré sú po pripevnení na sklo čitateľné z oboch strán. Umiestnenie plexiskla panelov na recepčný pult je dobrý spôsob preventívnych opatrení a vizuálnej komunikácie o tom, aká dôležitá je bezpečnosť. Uistite sa, že priestory na sedenie na recepcii zodpovedajú pravidlám sociálneho dištancovania. Zvážte odstránenie časopisov, katalógov alebo iného materiálu zo spoločných priestorov a zaistite ľahký prístup k dezinfekčným produktom a uzatvárateľným smetným nádobám.

tick

NÁŠ TIP: Vyvarujte sa lepeniu produktov DURAFRAME® k povrchom, ako sú tapety, pórovité a nepriľnavé povrchy. Zaistite, aby na použitom povrchu nebol prach, mastnota alebo iné nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť lepivosť materiálu.

Focusing

Pracovné priestory

Uistite sa, že vo všetkých pracovných priestoroch dodržiavate pravidlá sociálneho dištancovania, pokiaľ to umožňuje priestor a pôdorys. Je dôležité určiť maximálnu bezpečnú kapacitu pracovných stolov, ktorú vám váš priestor umožňuje, a držať sa jej. Umiestnite na podlahu vizuálne značky, ktoré označujú bezpečnú vzdialenosť medzi pracovnými priestormi. Odstráňte stoličky zo spoločných priestorov, aby ste odradili zhromaždenia, a držte sa prideleného usporiadania miest na sedenie. Nenechávajte osobné veci rozložené po okolí. Dobrým opatrením je aj inštalácia vyšších ochranných panelov alebo štítov medzi pracovnými stanicami alebo rozmiestnenie pracovných staníc tak, aby zamestnanci nesedeli tvárou v tvár. Nezabudnite na dezinfekciu ventilačných a klimatizačných systémov.

CASH

Mítingové miestnosti

Školenia a stretnutia by sa mali konať pokiaľ možno virtuálne pomocou dostupných nástrojov a systémov. Ak sú však potrebné fyzické stretnutia, je dobré udržiavať všetky ich v limitoch maximálne 10 ľudí na veľké stretnutia a menej ľudí pre menšie miestnosti. Do každej zasadacej alebo konferenčnej miestnosti umiestnite tabuľky, ktoré zreteľne uvádzajú maximálny povolený počet osôb. Všetky ďalšie miesta na sedenie by mali byť odstránené a znemožnené, kým nebudú zrušené sociálne dištančné opatrenia.

Nespresso

Priestory pre stravovanie a prestávky na kávu

Mnoho spoločností poskytujúcich stravovacie služby zaviedlo bezpečnostné opatrenia, ako je vydaj jedla so sebou, zníženie počtu miest na sedenie, odporúčaná sociálna vzdialenosť a skrátenie pracovnej doby. Ďalším spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť, je ponúkanie balených potravín a používanie bezkontaktných platieb, vyhýbaniu sa manipulácii s hotovosťou.

V priestoroch určených na prestávky a obed by sa mali dodržiavať odporúčané pravidlá bezpečného sociálneho dištancovania. Pohyb v nich by sa mal umožniť čo najmenšiemu počtu ľudí súčasne, pričom treba pamätať na veľkosť priestorov.

Durable

Zobrazenie nebolo nikdy jednoduchšie - odlepte, nalepte a hotovo!

Inšpirujte sa našimi informačnými plagátmi pripravenými na umiestnenie v moderných magnetických displejoch. Či už potrebujete horizontálne alebo vertikálne riešenie, rôzne veľkosti a farby, elegantné alebo výstražné značenie pre priemyselné priestory, všetko nájdete online.

Pokračovať v čítaní