insbruck city center with alps panorama

Lyreco podporilo Obecný veľtrh 2023 v Innsbrucku

Koncom júna 2023 sa v rakúskom meste Innsbruck konal Obecný veľtrh. Tento veľtrh sa koná každý rok a vždy je organizovaný v jednej z 9 spolkových krajín v Rakúsku. Na takmer 7 000 m2 v 3 halách sa stretlo vyše 200 vystavovateľov z rôznych obcí, ktorí sa venovali rôznym témam, ktorých riešením sa obce zaoberajú. Že je táto téma aktuálna a relevantná potvrdzuje aj vysoká návštevnosť podujatia - veľtrh navštívilo vyše 3000 ľudí. 

Na Obecnom veľtrhu každoročne vystavovatelia prezentujú svoje najnovšie produkty na podporu obcí a komunít na témy:  

  • odpadové hospodárstvo, recyklácia a ochrana životného prostredia,  
  • zariadenie pre komunálne a verejné zariadenia,  
  • energetický manažment,  
  • výstavba a rekonštrukcia komunálnych budov,  
  • finančné služby,  
  • správa budov,  
  • výstavba škôl, športovísk a ihrísk,  
  • vodárenská a kanalizačnú technika, a mnoho ďalšieho. 

Medzi vystavovateľmi komunálneho veľtrhu sú spoločnosti zo širokého spektra odvetví, ktoré svoje know-how prezentujú nielen v stánkoch, ale aj formou prednášok a workshopov na aktuálne témy.

Source: Youtube.com

 Zdroj: youtube 

lyreco beach flagg at innsbruck fair

Lyreco bolo tento rok pri tom!

Podpora miestnych komunít a iniciatív je v Lyreco mimoriadne dôležitá a je súčasťou našej globálnej  CSR stratégie. Aktívnym zapájaním sa a investovaním do rozvoja aktivít a iniciatív na podporu lokálnych komunít, akými sú napríklad obecné veľtrhy, spoločnosť Lyreco dokazuje svoj záväzok.  

Podpora Obecného veľtrhu prostredníctvom nášho zákazníka Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH je príkladom nášho odhodlania budovať zmysluplné vzťahy a prezentuje hodnoty spolupráce a spoločenskej zodpovednosti našej spoločnosti. 

Pokračovať v čítaní