audit supplier china

Audity v dodávateľskom reťazci: posilnený proces

Nový program zapojenia dodávateľov do trvalej udržateľnosti bol spustený v roku 2012. Odvtedy sa pravidelne posilňoval rozsah, rámce a kontrolné procesy auditov výrobcov spoločnosti Lyreco.

reinforcemen audit supply chain

 

So stratégiou Eco- future 2012 - 2018 bol v roku 2012 zahájený nový program zapojenia dodávateľov do trvalej udržateľnosti.

Od roku 2013 sa hodnotenie rozšířilo na všetky nepriamo dovážané výrobky. Toto hodnotenie zahŕňa aj 3-úrovne subdodávateľov a výrobcov spoločnosti Lyreco.

audit suppliers tiers

V roku 2015 boli zahájené audity dodržiavania predpisov u našich výrobcov.

V roku 2016 sa rozsah auditu rozšíril o environmentálne aspekty. Celosvetová audítorská spoločnosť je odvtedy zapojená do riadenia auditov ako riadne akreditovaná tretia strana.

audit china pens

Doplnkové audity na posilnenie spoľahlivosti procesu

 

  • Všetky tieto audity sa vykonávajú pomocou štandardu SEDEX. Rovnaký prístup (úplne nezávislé audity) sa používa buď pre priamo, alebo nepriamo dovážané výrobky.
  • Ďalej sa implementovali doplnkové audity na posilnenie spoľahlivosti procesu. Vykonáva ich tím Lyreco QSS.
  • Dedikovaná starostlivosť o dodávateľa s náležitou starostlivosťou sa vykonáva aj na základe citlivosti na riziká niektorých výrobkov, ako je papier, pokiaľ ide o odlesňovanie, alebo výrobkov OOP, ako sú plastové rukavice a chirurgické masky, s ohľadom na pracovné podmienky v rizikových krajinách. 

Cieľom je zabezpečiť, aby sme zahrnuli všetky príslušné aspekty trvalej udržateľnosti v závislosti od kategórie výrobkov, umiestnenia dodávateľa a jeho kontextu. Toto je dôkladná analýza použitá v zložitých situáciách.