Hestia

Dni dobrovoľníctva na Slovensku

Na Slovensku môže byť každý súčasťou národných Dní dobrovoľníctva; toto sú dni, keď firemní zamestnanci pomáhajú skrášľovať, čistiť a zlepšovať mesto / okolie, kde žijú.

Spoločnosť Lyreco CASH, naša východoeurópska a stredoeurópska pobočka, sa pripojila trikrát. Počas týchto dní sa medzi zamestnancami rozvíjajú hodnoty Lyreco, pretože ľudia pracujúci v neštandardnej situácii zvyšujú svoju schopnosť komunikovať, spolupracovať, zvládať krízy a pracovať efektívne ako tím. Nakoniec, ale čo je dôležité, zamestnanci majú to potešenie, že aktívne pracujú pre dobrú vec a prinášajú im pocit sebauspokojenia.

Spoločnosť Lyreco mobilizuje miestne zdroje a je schopná byť súčasťou zmien, ktoré vo svete všetci chceme vidieť.

Volunteers

Od roku 2016 spoločnosť Lyreco CASH hrdo pomáha:

  • 2021 Domov sociálnych služieb Hestia- Maľovanie a renovácia záhrady, biokompostu, detského ihriska, prednej brány
  • 2020 Deň dobrovoľníctva zrušenýz dôvodu COVID19
  • 2019 Dom seniorov Pezinok - skrášlenie záhrady
  • 2018 Pezinský dom seniorov - Skrášlenie areálu
  • 2017 Pezinok-Zámocký park - Maľovanie kovového plotu
  • 2016 Pezinok-Škôlka - Maľovanie a obnova detského ihriska

Obrázok: CASH dobrovoľníci v roku 2021