Pied herbe

Environmentálna stopa európskych výrobkov

Od roku 2015 je spoločnosť Lyreco zapojená do európskeho projektu iniciovaného Európskou komisiou: Environmentálna stopa výrobkov v EÚ (EU PEF).

EU PEF 5x5

 

ČO JE PEF EÚ?

EU PEF je nová metóda na meranie environmentálnej stopy našich výrobkov.

Lyreco je prvou spoločnosťou B2B, ktorá touto novou metódou oficiálne hodnotila jeden zo svojich vlastných produktov.

Cieľom PEF EÚ je definovať spoločnú európsku metodiku hodnotenia pre rôzne typy spotrebných výrobkov zameranú na:

  1. Meranie vplyvu výrobku na životné prostredie počas jeho životného cyklu
  2. Zvyšovanie povedomia a informovanosti zákazníkov v tejto oblasti
  3. Podpora spoločností v neustálom zlepšovaní svojich značiek a výrobkov


 

EU PEF LIFECYCLE 9x9

KOMPLEXNÁ A TRANSPARENTNÁ METÓDA

Metodika PEF EÚ meria vplyv na životné prostredie

  1. V každom kroku životného cyklu produktu: Suroviny, Balenie, Výroba, Distribúcia, Koniec životnosti produktu

  2. Prostredníctvom 16 environmentálnych kritérií: Zmena podnebia, Nedostatok vody, Využívanie pôdy, Znečisťujúce látky, Využívanie zdrojov
Hodnotenie environmentálnej stopy produktu

Tekutý prací prostriedok Lyreco

EU PEF LYRECO LAUNDRY LIQUID

1. VÝROBOK HODNOTENÝ POMOCOU PEF EÚ

Tekutý prací prostriedok Lyreco je produkt z rady Lyreco Hygiene. Tekutý prací prostriedok je o 30% menej ekologicky nezávadný ako priemerná tekutina na prádlo. Čím môžete prispieť aj vy:

  • Zlepšite environmentálne vlastnosti produktov
  • Vyzvite vašich dodávateľov, aby prijali EU PEF
  • Propagujte PEF v EÚ u vašich zákazníkov

Pokračovať v čítaní