LCFC ARTICLE

Kalkulačka uhlíkovej stopy Lyreco

 

Naša súčasná metóda hodnotenia uhlíkových emisií bola ustanovená v roku 2010 ako súčasť bývalej stratégie CSR Eco-Future pre roky 2012 - 2018

Pokrok sa meria pomocou kalkulačky uhlíkovej stopy na mieru, ktorú prijali všetky naše dcérske spoločnosti: LCFC.

-20%

Cieľ zníženia bol stanovený v rámci programu Eco- future 2012 - 2018 s konečným výsledkom - 17% v roku 2018 a - 19,3% v roku 2019.

CO2 EMISSION 2012 2018

Rozsah kalkulačky uhlíkovej stopy Lyreco

Na základe medzinárodného štandardu ISO 14064 zohľadňuje Lyreco výpočet uhlíkovej stopy:

  • nákladná doprava
  • spotrebný materiál
  • zdroje energie zakúpené a použité spoločnosťou, napríklad elektrina a plyn
  • akékoľvek ďalšie nepriame emisie zo zdrojov, ktoré spoločnosť priamo nekontroluje
    • pohyb ľudí (služobné cesty zamestnancov)
    • priamy odpad (likvidácia odpadu)
QSS GROUP

V roku 2020 Lyreco definuje svoju novú politiku v oblasti podnebia a stanovuje nové ciele znižovania CO2 na základe metodiky SBTi (Science-Based Targets Initiative).

Nasser Kahil

Group QSS Director