LYRECO EXPANSION

Nová politika obalov v spoločnosti Lyreco

Viac zodpovednosti v každom obale

Obal zohráva dôležitú úlohu. Chráni kvalitu našich výrobkov a umožňuje ich bezpečné skladovanie, prepravu a používanie. Na druhej strane obal využíva vo svojej koncepcii cenné zdroje a pri nerecyklovaní vytvára odpad.

Naše zásady zodpovedného balenia stanovujú opatrenia, ktoré je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa vykonať v celej organizácii a vo všetkých pobočkách.

NEW PACKAGING POLICY

Záväzok k cirkulárnej ekonomike

Prostredníctvom prísľubu cirkulárnej ekonomiky sa zaväzujeme, že do roku 2025 znížime používanie obalov a zakážeme nerecyklovateľné plastové obaly pre akýkoľvek výrobok.

  • Zmenšíme veľkosť a množstvo balenia
  • 100% plastových obalov bude recyklovateľných, opätovne použiteľných a kompostovateľných
  • 100% plastových obalov bude efektívne recyklovaných, opätovne použitých a kompostovaných
  • 25% našich plastových obalov bude pochádzať z recyklovaného plastu