people shaking hands

Trvalá udržateľnosť: ako hodnotíme našich dodávateľov

 

Budovanie si dlhodobých vzťahov s dodávateľmi je kľúčové pre posilnenie našich environmentálne zameraných výrobkov a služieb a pre podporu inovácií v oblasti trvalej udržateľnosti.

Ročné hodnotenie trvalej udržateľnosti dodávateľov spoločnosti Lyreco bolo zahájené v roku 2015 ako samostatné hodnotenie. V roku 2018 bol plne integrovaný do programu zlepšovania výkonnosti dodávateľov.

V roku 2019 sa trvalá udržateľnosť, ktorá predtým predstavovala 20% skóre, zvýšila na 25%, čo je porovnateľné s ostatnými tromi kritériami programu na zlepšenie výkonnosti dodávateľov.

Hodnotenie CSR sa týka 5 kategórií:

  1. environmentálne vlastnosti výrobkov,
  2. organizácia a riadenie CSR
  3. systém environmentálneho manažérstva,
  4. systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  5. sociálna zodpovednosť, dodávateľské reťazce a etika v podnikaní.

 

Na základe výsledkov týchto hodnotiacich nástrojov je našim cieľom zostaviť ročný akčný plán individuálneho zlepšovania. Tento plán počas roka implementujú a koordinujú produktové tímy Lyreco, QSS a logistické tímy.

 

METODIKA HODNOTENIA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

Pri vývoji svojej metodológie používa Lyreco:

world resources institute

Svetový inštitút zdrojov

Pokyny Svetového inštitútu zdrojov sa zameriavajú na kritické otázky životného prostredia a rozvoja, ako sú podnebie, energia, lesy, voda, mestá a oceán.

ISO 26000 supplier sustainability assessment

 

Normu: ISO 26000 

Hodnotenie je založené na obchode medzi spoločnosťou Lyreco a dodávateľom, konkrétne hodnotí továrne, obchodné jednotky, kategórie výrobkov - čo robí hodnotenie presnejším.

Výsledky hodnotenia 2019

  • 97 kontaktovaných dodávateľov - 100% miera odpovedí
  • Priemerné skóre: 3,32 / 5   pričom 1 je najlepším skóre v metodike programu na zlepšenie výkonnosti dodávateľa
  • Vývoj: - 4% oproti roku 2018