Returnable bottle

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku

S platnosťou od 1.1.2022 nadobúda na Slovensku účinnosť Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Slovensko je tak prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zavádza zálohovanie plastových fliaš a plechoviek.

Pokiaľ ste separovali použité plastové fľaše do žltých kontajnerov, robili ste správne. Od 1. januára 2022 sa však systém mení. Prázdne PET fľaše a plechovky budú spotrebitelia nestlačené a s vrchnákom vracať do obchodov. Vracať sa budú do príslušných zberných automatov podobne ako sklenené vratné fľaše.

Plastic waste

Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojov v jednorazovom obale

  • Patria sem plastové fľaše (PET, HDPE, PP) a plechovky (hliník, železo) s objemom 0,1 až 3 litre vrátane.
  • Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.
  • Záloha bude jednotná: vo výške 0,15 € na 1 kus PET fľaše alebo plechovky.
  • Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, treba ju vyhodiť stlačenú do žltej nádoby na triedený zber.
  • Do 30.6.2022 je podľa platnej legislatívy umožnené dopredávať zásoby nápojov v PET fľašiach a plechovkách v nevratných obaloch. Na tieto produkty sa nevzťahuje záloha.

Recycling

Zálohované obaly

Backed up
  • obaly budú označené symbolom zálohovania („Z“v recyklačných šípkach), textom „ZÁLOHOVANÉ“ a špeciálnym čiarovým kódom.
  • je možné vrátiť vo všetkých obchodoch s predajnou plochou nad 300 m² (Tesco, Lidl, Kaufland a pod.) V predajniach s menšou plochou je zálohovanie dobrovoľné.
  • musia byť na odberné miesto vrátené nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
  • Lyreco má zákonom stanovenú povinnosť predávať PET fľaše a plechovky so zálohou (uvádzame v košíku a na faktúre). Lyreco nedisponuje predajnou plochu aspoň 300m2, preto nie sme povinní a ani spätne od svojich zákazníkov nezberáme prázdne zálohované PET fľaše a plechovky. Správca záloh do systému zberu zatiaľ zaradil iba predajne s predajnou plochou nad 300m2

Často kladené otázky

Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.

Podľa analýz ministerstva životného prostredia sa ročne na slovenský trh uvedie jedna miliarda plastových fliaš a približne 350 miliónov plechoviek od nápojov.

Nie. Na rozdiel od žltých kontajnerovc, zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené a spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne časové obmedzenie.

Nie. Aby systém fungoval je nutné, aby sa vracali len fľaše označené symbolom zálohovania a textom ``zálohované``. Teda PET fľaše a plechovky, za ktoré už bola zaplatená záloha.

Pokiaľ za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba dať do žltej nádoby na triedený zber.

Tento článok vychádza z informácií Ministerstva životného prostredia SR. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte ich webovú stránku.

Dopredaj zásob

Lyreco Logo

Spoločnosť Lyreco bude od 1.1.2022 dopredávať zásoby nápojov v nevratných PET fľašiach a plechovkách a v závislosti od aktuálneho stavu na sklade postupne prechádzať na predaj nápojov v zálohovanom jednorazovom obale.

Na takéto nápoje bude účtovaný záloh vo výške 0,15€/kus PET fľaše alebo plechovky. Výška záloh sa zobrazí na Lyreco e-shope po vložení produktu do košíka (v prípade predaja vody v balení 6 kusov sa uvedie výška zálohu za balenie, teda 6 kusov).

Aktualizácia jednotlivých produktov (nevratné / vratné zálohované obaly) bude dostupná na webových stránkach.

Prezrieť si ponuku nápojov

Pokračovať v čítaní