People are holding a plant in their joined hands

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Udržateľnosť a zodpovednosť v centre zákazníckej spokojnosti

Pracoviská môžu konkrétne prispieť k riešeniu hlavných environmentálnych a spoločenských výziev.

Dodanie dokonalosti sa netýka iba výrobkov a služieb. Ide o to, aby sme zabezpečili, že všetky kroky, ktoré robíme, aby sme uspokojili našim zákazníkom, boli dosiahnuté udržateľným spôsobom:

  • Poskytovanie trvalo udržateľných produktov a riešení pre všetky pracovné prostredia 
  • Zaistenie etiky a súladu s predpismi vo všetkých krajinách, kde pôsobia naši dodávatelia, výrobcovia a partneri 
  • Minimalizácia balenia 
  • Vývoj trvalo udržateľného procesu od objednania cez dodávku až po koniec životnosti produktu 
  • Poskytovanie podpory zamestnancami kdekoľvek pôsobíme 
  • Podpora vzdelávania v najchudobnejších krajinách
Green leaf

 

Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti zahŕňa všetky naše aktivity a ich vplyv na planétu a jej ľudí. Zaväzujeme sa tiež transparentne komunikovať o našom pokroku.

rice fields

Naše výsledky

picto rickshaw

-28,11 %

emisie CO2 od roku 2010

Naše tímy smerujú k spoločnému cieľu: zodpovednému konaniu s cieľom minimalizovať environmentálne vplyvy spoločnosti Lyreco v celom hodnotovom reťazci, od našich dodávateľov až po našich zákazníkov.

leaf

42,2 %

nášho predaja v roku 2020 tvorili ekologické produky

Značka Sustainable by Lyreco podporuje našich zákazníkov pri výbere ekologických alternatív pre zníženie ich environmentálnej stopy na pracovisku.

people
19
aktivít zorganizovaných s dodávateľmi v oblasti CSR v Lyreco krajinách
sdg goals

Lyreco podporuje UN Global Compact – Globálnu dohodu OSN ako i ciele udržateľného rozvoja definované OSN

V roku 2004 bolo Lyreco prvou spoločnosťou vrámci odvetvia zásobovania kancelárskymi potrebami, ktorá sa pripojila k UN Global Compact (UNGC) – globalnej dohode OSN, čím demonštrovala svoj dlhodobý záväzok k udržateľnosti. Podporou tejto globálnej iniciatívy sa zaväzujeme, že budeme každoročne informovať o našom pokroku v implementácii desiatich princípov UNGC a cieľov udržateľného rozvoja.

Picture of Lyreco CEO

My v Lyreco skutočne veríme, že cirkulárna ekonomika je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť zodpovedný rast. Konverziou nášho podnikania na Cirkulárnu Ekonomiku do roku 2025 podnikáme rozhodujúci krok na ceste k ešte väčšiemu zosúladeniu našich výkonnostných cieľov s našimi záväzkami k udržateľnosti.

Gregory Lienard

CEO Lyreco Group

Pied herbe

Transparentnosť dopadov produktov na životné prostredie: podpora metodiky EÚ PEF

Lyreco podporuje úsilie Európskej komisie prijatím metodiky EÚ pre environmentálnu stopu produktov (EU PEF). Táto nová metodika hodnotí environmentálnu stopu výrobkov tak, že zohľadňuje každý krok životného cyklu produktu, od výroby surovín po koniec životnosti produktu na základe 16 environmentálnych kritérií.

Chcete vedieť viac?

PREČÍTAJTE SI NAŠU SPRÁVU O SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOM PODNIKANÍ – CSR

Pokračovať v čítaní