tree

Naša stratégia

STRATÉGIA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI LYRECO

Prečo stratégia trvalej udržateľnosti?

V Lyreco sme odhodlaní prevziať zodpovednosť za vplyv a dopad, ktorý môžu mať naše aktivity na planétu a jej ľudí. Načúvame problémom a potrebám našich zainteresovaných strán. Vďaka tomu máme jasnú predstavu o pokroku, ktorý musíme dosiahnuť. Aktívne počúvanie taktiež zabezpečuje, že navrhovaná stratégia vychádza zo správnych úvah.

NAŠE CIELE 2026

PLANÉTA

Rice fields

90 % nášho obratu tvoria udržateľné produkty a služby

ĽUDIA

diversion

90 % zamestnancov je hrdých na to, že pracujú pre Lyreco

POKROK

People - Meeting

Spolupracujeme s našimi partnermi na pokroku  v trvalej udržateľnosti

Rice fields

Planéta

Aby sme znížili náš vplyv na planétu, zaväzujeme sa:
​​​​
 • k používaniu a predaju trvalo udržateľných produktov a služieb a prijatiu obehového hospodárstva (circular economy)
 • byť uhlíkovo neutrálny pri používaní firemných vozidiel a na služobných cestách v súlade s ekológiou, znižovaním a/alebo kompenzáciou našich emisií
 • byť uhlíkovo neutrálny v priestoroch našej spoločnosti

 

 

 

diversion

Ľudia

Zaviazali sme sa zlepšovať našim zamestnancom kvalitu života v práci, ako aj starať sa o komunity, v ktorých pôsobíme:
 
 
 • Zaväzujeme sa podporovať pracovný rozvoj našich ľudí a ich kariér
 • Naším cieľom je zabezpečiť bezpečný a naplňujúci pracovný život pre všetkých našich zamestnancov
 • Podnikáme kroky k pozitívnemu vplyvu na komunity a krajiny, v ktorých pôsobíme
People - Meeting

Pokrok

Dbáme na to, aby sme zapojili všetkých našich partnerov do uplatňovania najlepších možných iniciatív, akcií a rozhodnutí.

 

 • Aby sme napredovali, počúvame zákazníkov a dodávateľov
 • Zdieľame skúsenosti o trvalo udržateľných iniciatívach
 • Prijímame opatrenia na nastavenie etického rámca vo všetkých našich aktivitách
 • Povzbudzujeme našich zamestnancov a partnerov, aby prijali udržateľné postupy
global goals

Lyreco podporuje Globálnu dohodu OSN ako i ciele udržateľného rozvoja definované OSN

V roku 2015 Organizácia Spojených národov definovala 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG), ktoré poskytujú plán pre vlády, mimovládne organizácie, spoločnosti a občanov.

Riešia globálne výzvy, ktorým čelíme, vrátane tých, ktoré súvisia s chudobou, nerovnosťou, zmenou klímy, zhoršovaním životného prostredia, mierom a spravodlivosťou.

Ako firma zaoberajúca sa distribúciou produktov a riešení pre pracoviská sa zaväzujeme dodržiavať princípy Global Compact.

Nové zameranie

V roku 2022 sme prehodnotili tento záväzok identifikovaním 4 kategórií SDG pre Lyreco:

 • SDGs, ktoré znamenajú nepriamy vplyv aktivít Lyreco
 • SDGs, ktoré znamenajú malý priamy vplyv aktivít Lyreco
 • SDGs, ktoré znamenajú priamy vplyv a ktoré by mali byť základom každodenných aktivít Lyreco
 • SDGs, ktoré znamenajú priamy vplyv aktivít Lyreco a mali by byť strategickými prioritami Lyreco
DIRECT IMPACT – INDIRECT

3 strategické ciele trvalo udržateľného rozvoja, ku ktorým sa zaväzujeme

Spoločnosť Lyreco sa prioritne zaväzuje k 3 strategickým SDG s priamym dosahom.

SDG 12, 13 & 17
Chcete vedieť viac?

PREČÍTAJTE SI NÁŠU CSR SPRÁVU

Pokračovať v čítaní