diversion

People @ Work by Lyreco

Naším cieľom do roku 2026 je: aby 90 % zamestnancov bolo hrdých na to, že pracujú pre Lyreco.

 

Zaväzujeme sa podporovať rozvoj a kariéru zamestnancov spoločnosti:

  • Zadefinovaním jasných úlohy a zodpovedností pozícií a pravidelnou spätnou väzbou od ich manažérov.
  • Otvorením všetkých pozícií najskôr pre zamestnancom Lyreco.
  • Uprednostňovaním vzdelávania a možností na rozvoja zamestnancov, vrátane školení manažérov o tom, ako rozvíjať svoje tímy.

Poskytujeme bezpečné a posilňujúce pracovné prostredie prostredníctvom:

  • Prispievaním k bezpečnosti na pracovisku pre všetkých zamestnancov Lyreco.
  • Rešpektovaním pracovných postupov.
  • Zavedením politiky diverzity a inklúzie vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme.

Podnikáme kroky na dosiahnutie pozitívneho vplyvu na komunity:

  • Podporovaním vzdelávania na lokálnej úrovni ako priority.
  • Spoluprácou s miestnymi úradmi pri vytváraní partnerstiev, ktoré sa spájajú so zamestnanosťou.
GPS 2022

Prieskum spokojnosti - Great People Survey

Lyreco zamestnanci sú hybnou silou všetkých našich akcií a aktivít. Zaviazali sme sa ponúknuť im pracovné prostredie, v ktorom môžu prosperovať a využiť najlepšie príležitosti na rast a rozvoj.

Základom je počúvať našich zamestnancov a podniknúť kroky na zlepšenie ich pracovného života. Preto každý rok uskutočňujeme prieskum spokojnosti vo všetkých 25 krajinách, v ktorých pôsobíme.

V roku 2026 je naším cieľom dosiahnuť aby 90 % zamestnancov bolo hrdých na to, že pracujú pre Lyreco.

Two people in protective equipment watch a screen

Poskytujeme bezpečné pracovné prostredie

Bezpečnosť zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou. Zabezpečujeme, aby pracovné prostredie všetkých zamestnancov spoločnosti Lyreco zodpovedalo kritériám pohodlia a bezpečnosti, ktoré sa očakávajú od zodpovedného zamestnávateľa.  

Zapojenie ľudí

Program Lyreco Priekopníci (Lyreco Pioneers)

V roku 2021 sme spustili program Lyreco Pioneers, interný inovatívny program, ktorý umožňuje každému z našich 12 000 zamestnancov navrhnúť riešenia kľúčových výziev v oblasti trvalej udržateľnosti.

Zistiť viac

@Nicolas Axelrod

Lyreco for education

Podporujeme rovnocenný prístupu k vzdelaniu v najchudobnejších krajinách

Program Lyreco For Education, ktorý vznikol pred 15 rokmi, zhromažďuje finančné prostriedky, aby umožnil deťom žijúcim v chudobných podmienkach v Bangladéši, Vietname, Brazílii, Togu, Madagaskare a Kambodži lepší prístup k vzdelaniu. Cieľom je zvýšiť počet zapísaných do škôl a znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zlepšením kvality vzdelávania a podmienok učenia.


Program Lyreco For Education dáva našim zamestnancom a zainteresovaným stranám príležitosť zapojiť sa do získavania finančných prostriedkov na podporu rovnakého vzdelávania. Tento duch pomoci druhým je dôležitou súčasťou firemnej kultúry Lyreco.

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si našu SUSTAINABILITY správu o trvalej udržateľnosti

Pokračovať v čítaní