Hands clapping together

Naše zainteresované strany

Spôsob, akým pristupujeme k nášmu ekosystému pri vytváraní udržateľnejších postupov

Na dosiahnutie našich cieľov v oblasti udržateľnosti a na podporu neustáleho zlepšovania sa vo všetkých našich činnostiach je nevyhnutné dlhodobé zapojenie našich partnerov a tretích strán do našej stratégie
a opatrení zodpovedného podnikania
.

 

 

Naši zákazníci

Implementovali sme omni-channel zákaznícky servis naprieč všetkými kanálmi, so snahou splniť očakávania našich zákazníkov. Na základe informácii zdieľaných našimi zákazníkmi sme identifikovali sociálnu a environmentálnu zodpovednosť ako jeden z hlavných problémov.

To je dôvod, prečo sme vyvinuli zodpovedné riešenia na podporu nákupu, ako napriklad environmentálna kalkulačka, čas vyhradený na zdieľanie a identifikáciu najlepších postupov počas našich dní udržateľného rozvoja a ocenení udržateľného rozvoja.

LCFC ARTICLE

Kalkulačka uhlíkovej stopy Lyreco

Kalkulačka uhlíkovej stopy Lyreco je nástroj používaný všetkými dcérskymi spoločnosťami na meranie našich priamych a nepriamych emisií CO2. Bola vytvorená v roku 2010 a zaoberá sa 3 okruhmi:

  1. Nákladná doprava a spotrebný materiál
  2. Zdroje energie zakúpené a použité spoločnosťou
  3. Akékoľvek ďalšie nepriame emisie
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

Úzka spolupráca medzi spoločnosťami MTU
a Lyreco umožňuje plynulé spracovanie, optimalizované procesy a udržateľné produkty. V tejto súvislosti by som rád povzbudil všetkých, aby urobili maximum pre zlepšenie udržateľnosti vo svojich vlastných spoločnostiach.
 

Andreas Regnier

Manažér nákupu na MTU, víťaz ceny Lyreco Germany za udržateľnosť 2018

Naši dodávatelia

V Lyreco spolupracujeme s dodávateľmi našej vlastnej značky prostredníctvom medzinárodného programu neustáleho zlepšovania sa. Zahŕňa férové jednanie ako aj prijatie a rešpektovanie etických pravidiel. V spolupráci s nami sa dodávatelia zaväzujú dodržiavať Lyreco zásady nákupu, etický kódex a náš proces auditu.

people shaking hands

Podporujte zodpovedné postupy

Neustále sa usilujeme podporovať čestné praktiky medzi našimi dodávateľmi prostredníctvom Dňa dodávateľov
a ocenení, ako i prostredníctvom
metodiky hodnotenia Zelených stromov.

Aby sme zabezpečili konštantné plnenie našich štandardov zodpovednosti a udržateľnosti, vyvinuli sme tiež proces hodnotenia udržateľnosti dodávateľov. 

Code of ethics

Lavazza

Vzťah spoločnosti Lyreco s dodávateľmi je založený na zákonnosti, efektívnosti a transparentnosti. O to viac si ceníme dodávateľov, ktorí sa aktívne zapájajú a vytvárajú vlastné iniciatívy.

Lavazza

Rodinná firma Lavazza vyrába vynikajúcu kávu už viac ako 120 rokov. Okrem kvalitných produktov sa Lavazza aktívne podieľa na trvalej udržateľnosti, vďaka čomu je spoločnosť hodnotným partnerom. Každé zrnko pochádza od miestnych farmárov s certifikovanou podporou. Naši zákazníci tak majú istotu, že s každou šálkou kávy Lavazza dostáva lokálny pestovateľ spravodlivý podiel a je platený priamo bez účasti nadnárodných komoditných spoločností.

a woman smiling

So spoločnosťou Lyreco pravidelne zdieľame informácie o udržateľnosti a pomáhame si vzájomne napredovať v tejto oblasti. Spolupracujeme tiež na zásobovaní príslušných regiónov z najbližších výrobní/tovární, aby sme minimalizovali prepravu.

Päivi Rissanen

Riaditeľ UPM, dodávateľ papiera pod značkou NEW FUTURE

Naši logistickí partneri a dodávatelia

Ako jeden z prvých distribútorov produktov pre pracovisko na svete máme osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby naši logistickí partneri boli v súlade s našimi environmentálnymi zásadami. Robíme to tak, že do svojich zmlúv začleňujeme ustanovenia o udržateľnosti, ktoré nám umožňujú rozvíjať projekty neustáleho zlepšovania sa, napríklad iniciatívu nízkych emisií.

3 trucks aligned

Okrem obchodného rozmeru nášho partnerstva podporuje spolupráca s Lyreco aj našu politiku udržateľnosti. Spoločenská zodpovednosť Lyreco je jednoznačne inšpiráciou pre implementáciu konkrétnych opatrení, ako je definícia etického kódexu Principado a rozvoj zelenej dopravy
v Mexiku.

Alejandro Torre

Generálny riaditeľ spoločnosti Principado Mexico, distribučný partner spoločnosti Lyreco od roku 2014

Naše dôveryhodné tretie strany

V rámci našej korporátnej udržateľnosti spolupracujeme s vládami, právnymi orgánmi
a certifikačnými úradmi, aby sme našim zákazníkom poskytli spravodlivý externý pohľad na naše zodpovedné postupy. Ako medzinárodný distribútor dodržiavame miestne zákony v každej krajine, v ktorej podnikáme.
 

sdg goals

Náš záväzok voči Organizácii Spojených Národov

Zo širšej perspektívy, ako člen iniciatív Global Compact 
a Klubu ľudských práv sledujeme odporúčania OSN 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
  

Pied herbe

Pokiaľ ide o sociálnu a environmentálnu zodpovednosť, Európska únia je kľúčovým lídrom v definovaní právnych rámcov; pri našich činnostiach, ako napríklad v pilotnej fáze Európskej produktovej environmentálnej stopy, uplatňujeme pokyny a rady EÚ.

 

 

A girl is in front of a board

Mimovládne organizácie a miestne charitatívne programy

Zaväzujeme sa, že pri svojich aktivitách budeme poskytovať lepšie sociálne a environmentálne postupy. Naši zamestnanci sú zapojení do programov miestnych komunít, ako aj do projektov spolupráce so sociálnymi podnikmi.

V spolupráci s mimovládnou organizáciou Care sme tiež založili vlastný charitatívny program Lyreco For Education, ktorý pomáha deťom a tínedžerom po celom svete získať prístup k vzdelaniu.

a woman smiling

Od roku 2010 rozvíja CARE vďaka podpore spoločnosti Lyreco vzdelávacie projekty v Brazílii, na Madagaskare a v súčasnosti v Kambodži. Naším spoločným cieľom je poskytovať kvalitnejšie vzdelávanie, aby sme z dlhodobého hľadiska zvýšili počet študentov. Spoločne sme už dosiahli veľa!

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

Pokračovať v čítaní