handshake

Certificeringer og anerkendelser

Internationale, europæiske og lokale standarder

For at møde vores kunders forventninger og krav til kvalitet, er tillid og klarhed helt essentielt.  

Vores kunder kan være sikre på at de kan have tillid til en betroet leverandør og på, at de kan vælge deres bæredygtige produkter baseret på klar information fordi vi har: 

  1. Et ISO Certificeret ledelses system der er tilpasset hver enkelt afdelings behov
  2. Anerkendte miljømærker og certificeringer 
  3. Den godkendte vurderings metodologi, der ligger bag Lyrecos grønne træ
People are holding a plant in their joined hands

MILJØMÆRKNINGER
Miljømærkninger gælder for vores produkter og giver vores kunder klare og synlige oplysninger om de produkter, de køber.

ecolabel

Det europæiske miljømærke, Ecolabel, er en frivillig miljømærkningsordning, der blev oprettet i 1992 af Europakommissionen. Den er baseret på en "global", systemisk tilgang, som omfatter en livscyklusanalyse af produktet fra fremstillingen (herunder valget af råmaterialer) til dets bortskaffelse eller genanvendelse, herunder distribution og forbrug og anvendelsen heraf. Siden 2009 har Lyreco brugt EU's miljømærke til Lyreco-brandede produkter.

nordic swan

Det nordiske miljømærke, Svanen, er den officielle bæredygtighedsmærkning i de nordiske lande. Et svanemærket produkt skal følge bestemte standarder, herunder miljø-, kvalitets- og sundhedskriterier. I 2017 valgte Lyreco denne mærkningsordning til sine genanvendte tonerpatroner.

fsc

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over gennem certificering af skove og virksomheder og mærkning af produkter.
FSC sikrer, at træ kommer fra ansvarligt drevne skove og andre kontrollerede kilder som f.eks. genbrug. En FSC-certificeret skov skal leve op til høje krav til social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Det betyder, at man med FSC er med til at passe på skovene for nuværende og fremtidige generationer, og de mennesker og dyr, som bor i dem.

Se efter vores FSC®-certificerede produkter. Er et produkt mærket med FSC-logoet, betyder det, at det støtter ansvarlig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC´s regler (FSC® N001682).

Fairtrade-logo

Fairtrade-mærket er en produktmærkning, som sikrer et sundt grundlag for, at landmænd og deres ansatte i udviklingslandene kan opnå bedre arbejds- og levevilkår. Kriterierne garanterer landmændene en mindstepris for deres råvarer og at medarbejderne aflønnes efter gældende aftaler.  

PEFC_DK.

PEFC arbejder for bæredygtigt skovbrug. 2/3 af verdens certificerede skovarealer er certificeret efter PEFC-standarden, der giver indkøbere af tømmer og andre træprodukter garanti for, at produkterne stammer fra bæredygtig skovbrug.  

Rainforest.

 Rainforest Alliance er en naturbeskyttelsesmærkning. Mærkningen garanterer forbrugeren, at de produkter, de køber, er fremstillet efter metoder, der følger et specifikt sæt regler, der sikrer balance mellem miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn. 

SPECIALISATION & EXPERTISE

RAMMER
Disse standarder og metoder danner rammerne for hvordan vi driver vores forretning på den mest ansvarlige måde

sedex

SEDEX er verdens største samarbejdsplatform til at dele data om ansvarligt indkøb i forsyningskæder og bruges af mere end 43.000 medlemmer i over 150 lande. I 2013 valgte Lyreco SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) som en valideret standard for audit af social ansvarlighed på de fabrikker, der fremstiller Lyrecos egne produkter.

bsci

BSCI - Business Social Compliance Initiative er et førende Supply Chain Management-system, der understøtter virksomheders bestræbelser på at opnå social compliance og at forbedre forholdene på fabrikkerne i deres globale leverandørkæder. I 2013 valgte Lyreco BSCI som auditstandard for social ansvarlighed på de fabrikker, der fremstiller Lyrecos egne produkter.

EU PEF SMALL

European Union Product Environmental Footprint er et tiltag fra Europakommissionen, der har til formål at udvikle en harmoniseret metode til beregning af et produkts miljøpåvirkning baseret på en 16-punktsvurdering af alle faser i produktets livscyklus. I 2014 gik Lyreco med i pilotfasen af EU PEF.

people shaking hands

TILTAG VI STØTTER
Vi forpligter os til internationale tiltag, der fokuserer på at implementere god og ansvarlig praksis i vores marked.

We support UN Global compact

FN's Global Compact blev lanceret i 2000 og er både en politisk platform og en praktisk, frivillig ramme for virksomheder, der er engageret i bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. I 2004 var Lyreco den første virksomhed i kontorforsyningsindustrien, der blev medlemmer af FNs Global Compact, og vi styrker løbende denne forpligtelse ved at offentliggøre vores Sustainable Development-rapport på Global Compact-platformen hvert år.

nydf

New York Declaration on Forests er et frivilligt partnerskab mellem regeringer, virksomheder, oprindelige folk, organisationer og ngo'er, der arbejder på at halvere skovrydningen inden 2020 og stoppe den inden 2030. Ved at tilslutte sig erklæringen forpligter Lyreco sig til at skabe ansvarlige partnerskaber med lande med skovdrift og tage skovrydning ud af vores leverandørkæder, så vi kan bevare skovene.

hrc

FN's Human Rights Club er et sted, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, så de i fællesskab kan gøre fremskridt inden for beskyttelse af menneskerettighederne. I 2017 blev Lyreco medlem af Human Rights Club i FN's Global Compact og styrkede sit arbejde for beskyttelse, styring og udvikling af menneskerettigheder i virksomheder.

Vil du vide mere?

LÆS VORES CSR-RAPPORT

 

 

Læs mere