Mål for ansvarlig udvikling

Lyreco-koncernens bidrag til FN's verdensmål for ansvarlig udvikling frem mod 2030.
Global_goal_Screendump_16:9

Vi støtter FN's verdensmål for ansvarlig udvikling

I 2015 definerede FN 17 verdensmål for ansvarlig udvikling (Sustainable Development Goals, SDG), der sætter rammerne for regeringer, NGO'er, virksomheder og borgere. Målene adresserer de globale udfordringer, vi står over for - herunder dem, der vedrører fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøforringelse, fred og retfærdighed.

DE 4 VERDENSMÅL FOR ANSVARLIG UDVIKLING, SOM VI FOKUSERER PÅ

Som global distributør af produkter og løsninger til arbejdspladsen fokuserer vi især på 4 verdensmål

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco tilbyder et omfattende udvalg af Lyreco-brandede produkter til arbejdspladsen. Det er en vigtig prioritet for os at sikre, at vores producenter og importører respekterer menneskerettighederne og miljøet gennem hele leverandørkæden. Vi har udviklet et Code of Ethics for vores leverandører, som de skal underskrive, så vi kan sikre, at de overholder standarder for børnearbejde, tvangsarbejde osv., og vi stiller krav til, at leverandørerne har styr op deres leverandørkæde. Disse krav gælder globalt og for alle afdelinger i Lyreco.

SDG 8 - ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Vores vigtigste bidrag

AUDIT SQUARE

Der bliver hvert år gennemført audit på 100 % af Lyrecos producenter i risikolande. Disse audits udføres direkte på produktionsstedet af enten anerkendte certificeringsorganer eller af Lyrecos ESG-team. Auditprocessen anvender SEDEX SMETAs 4 søjler og BSCI som internationale standarder. 
Disse audits understøttes af et forbedringsprogram og overvågning af leverandørernes fremskridt. 

Denne årlige overvågningsplan har til formål at identificere risiciene ved potentielle alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, den grundlæggende frihed, sundheden og sikkerheden forbundet med Lyrecos direkte og indirekte aktiviteter.

Code of Ethics for leverandører udgør tilsammen med Lyrecos Business Supplier Agreement de principper for forretningsetik og compliance i forhold til arbejdsforhold og menneskerettigheder, der gælder for alle leverandører. 

8.5 Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

8.7 Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

8.8 Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

sdg12

De fleste kontorprodukter, uanset om det er papir- eller plastprodukter, har en kort levetid, da de er til engangsbrug, hvilket forbruger naturressourcer.

En af Lyrecos vigtige forpligtelser har gennem mange år været at promovere mindre miljøbelastende produkter og løsninger over for alle vores kunder over hele verden.

SDG 12 - ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vores vigtigste bidrag

I 2020 forpligtede Lyreco sig til på globalt plan at konvertere sit produktsortiment til Cirkulær Økonomi inden 2025. Dette store skridt mod at reducere affald skal dække alle produktkategorier og omfatte genanvendelige alternativer samt omfatte indsamlings- og genbrugsløsninger af brugte produkter. 

Vi ønsker at udvikle take-back-løsninger, hvor det er muligt og meningsfuldt, i samarbejde med kunder og andre interessenter.

12.1 – Gennemføre det 10-årige program om ansvarligt forbrug og produktion

12.2 – Bruge og håndtere naturressourcer med mindre påvirkning af vores omgivelser

12.5 – Reducere affaldsmængden betydeligt

13, Klimaindsats

At reducere CO2-udledningen på tværs af hele værdikæden - fra vores leverandører til vores kunder - er et højt prioriteret mål i vores bestræbelser på at mindske Lyrecos miljøpåvirkning og bidrage til vores kunders egne mål på dette område.

SDG 13 - KLIMAINDSATS
Vores vigtigste bidrag

I 2020 vil vi fastsætte nye CO2-reduktionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer. Disse skal valideres af SBTi og skal omfatte hele vores værdikæde inklusiv scope 3 for Lyrecos egne brandede produkter. 

Hos Lyreco arbejder vi på at udvikle distributionsløsninger med fokus på at reducere CO2-emissioner ved f.eks. optimering af leveringsruter og løbende omstilling til en mindre miljøbelastende flåde.

Fokus på bæredygtighed udgør 25% af evalueringskriterierne på lige fod med konkurrenceevne, kategoristyring og logistik. 

For at tilskynde vores kunder at samle deres ordrer og reducere antallet af leverancer foreslår Lyreco et incitamentsystem, hvor kunden får rabat ved at samle sine ordrer eller bliver pålagt gebyrer på små ordrer.

Omlægning af vores virksomhed og sortiment til cirkulær økonomi inden 2025 har det overordnede mål at reducere vores CO2-aftryk betydeligt. 

Ved at tilslutte os denne erklæring forpligter Lyreco sig til at bakke op om de tiltag, som andre interessenter allerede har sat i værk for at halvere skovrydningen inden 2020 og stoppe den helt inden 2030.
 

13.1 – Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer

13.3 – Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer 

sdg4

Uddannelse er en langsigtet forpligtelse og en sag, der støttes på tværs af alle Lyrecos globale afdelinger. Det sker bl.a. gennem vores CSR-program "Lyreco For Education", men også lokalt ved f.eks. at have kontorelever, der med nye og friske øjne kan være med til at udvikle vores forretning i en positiv retning.

SDG 4 - KVALITETSUDDANNELSE
Vores vigtigste bidrag

About Lyreco for Education header

Siden 2008 har Lyreco For Education støttet udviklingen af projekter og infrastruktur i udsatte lande.

Midlerne indsamles hovedsageligt internt gennem fundraising-tiltag organiseret af Lyrecos medarbejdere i alle vores globale afdelinger.

Lyreco For Educationer gået aktivt ind i kampen for ret til bedre uddannelse i 6 lande i Asien, Afrika og Sydamerika: Bangladesh, Vietnam, Brasilien, Togo, Madagaskar og Cambodja.

Ud over dette fælles program udvikler Lyrecos afdelinger lokale velgørenhedstiltag inden for uddannelse. 

4.1 – Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle. 

Vil du vide mere?

LYRECO CSR-RAPPORT

Som medlem af FN's Global Compact siden 2004 opdaterer Lyreco-koncernen sin årlige CSR-rapport om virksomhedens sociale ansvar.

 

Læs mere