Mål for bæredygtig udvikling

Vores bidrag til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030.
Global_goal_Screendump_16:9

Vi støtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 definerede FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals, SDG), der sætter rammerne for regeringer, ngo'er, virksomheder og borgere. De adresserer de globale udfordringer, vi står over for, herunder dem, der vedrører fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøforringelse, fred og retfærdighed.

DE 4 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING SOM VI FOKUSERER PÅ

Som distributør af produkter og løsninger til arbejdspladsen fokuserer vi især på 4 verdensmål. 

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco tilbyder et omfattende udvalg af Lyreco-brandede produkter til arbejdspladsen. Det er en vigtig prioritet for os at sikre, at vores producenter og importører respekterer menneskerettighederne og miljøet gennem hele leverandørkæden. Disse krav gælder globalt og for alle afdelinger i Lyreco.  Leverandører, der ikke overholder Lyrecos politik  på dette område, bliver sortlistet.

SDG 8 - ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Vores vigtigste bidrag

AUDIT SQUARE

Der bliver hvert år gennemført audit på 100% af Lyrecos producenter i risikolande. Disse audits udføres direkte på produktionsstedet af enten anerkendte certificeringsorganer eller af Lyrecos QSS-team. Auditprocessen anvender SEDEX SMETAs 4 søjler og BSCI som internationale standarder. 
Disse audits understøttes af et forbedringsprogram og overvågning af leverandørernes fremskridt. 

Denne årlige overvågningsplan har til formål at identificere risiciene ved potentielle alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, den grundlæggende frihed, sundheden og sikkerheden forbundet med Lyrecos direkte og indirekte aktiviteter.

Code of Ethics for leverandører udgør tilsammen med Lyrecos Business Supplier Agreement de principper for forretningsetik og compliance i forhold til arbejdsforhold og menneskerettigheder, der gælder for alle leverandører. 

8.5 Skab fuld bekæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

8.7 Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde.

8.8 Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer. 

sdg12

De fleste kontorprodukter, om det er papir- eller plastprodukter såsom kuglepenne og kontorartikler, har en kort levetid, er til engangsbrug og forbruger naturressourcer. 
 

En af Lyrecos vigtige forpligtelser har gennem mange år været at promovere mere bæredygtige produkter og løsninger over for alle vores kunder over hele verden. 

SDG 12 - ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vores vigtigste bidrag

GREEN TREE SMALL

I 2012 var Lyreco den første virksomhed i kontorforsyningsbranchen, der udviklede sin egen ISO-certificerede metodologi og mærkningsordning for at hjælpe vores kunder med at vælge bæredygtige produkter, der dækker både officielt økocertificerede produkter og produkter, som leverandørerne selv definere som grønne: LYRECOS GRØNNE TRÆ.

I 2020 forpligtede Lyreco sig til at konvertere sit produktsortiment til Cirkulær Økonomi inden 2025. Dette store skridt mod at reducerer affald skal dække alle produktkategorier og omfatte genanvendelige alternativer samt omfatte indsamlings- og genbrugsløsninger af brugte produkter. 

Vi ønsker at udvikle take-back-løsninger, hvor det er muligt og meningsfuldt i samarbejde med kunder og andre interessenter.

12.1 – Gennemføre det 10-årige program om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

12.2 – Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

12.5 – Reducer affaldsmængden betydeligt

13, Klimaindsats

At reducere CO2-udledningen på tværs af hele værdikæden fra vores leverandører til vores kunder er et højt prioriteret mål i vores bestræbelser på at mindske Lyrecos miljøpåvirkning og bidrage til vores kunders egne mål på dette område.

SDG 13 - KLIMAINDSATS
Vores vigtigste bidrag

I 2020 vil vi fastsætte nye CO2-reduktionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer. Disse skal valideres af SBTi og skal omfatte hele vores værdikæde inklusiv scope 3 for Lyrecos egne brandede produkter. 

 Lyrecos afdelinger arbejder på at udvikle distributionsløsninger med fokus på at reducerer CO2 emissioner ved f.eks. optimering af leveringsruter og løbende omstilling til grøn flåde. 

Bæredygtighed udgør 25% af evalueringskriterierne på lige fod med konkurrenceevne, kategoristyring og logistik. 

For at tilskynde vores kunder til at samle deres ordrer og reducere antallet af leverancer foreslår Lyreco et incitamentsystem, hvor kunden får rabat ved at samle sine ordrer eller bliver pålagt gebyrer på små ordrer.

Omlægning af vores virksomhed og sortiment til cirkulær økonomi inden 2025 har det overordnede mål at reducere vores CO2 aftryk betydeligt. 

Ved at tilslutte os denne erklæring forpligter Lyreco sig til at bakke op om de tiltag, som andre interessenter allerede har sat i værk for at halvere skovrydningen inden 2020 og stoppe den helt inden 2030.
 

13.1 – Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer

13.3 – Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer 

sdg4

Uddannelse er en langsigtet forpligtelse og en sag, der støttes på tværs af alle Lyrecos afdelinger.

SDG 4 - KVALITETSUDDANNELSE
Vores vigtigste bidrag

About Lyreco for Education header

Siden 2008 har Lyreco For Education støttet udviklingen af projekter og infrastruktur i udsatte lande.

Midlerne indsamles hovedsageligt internt gennem fundraising tiltag organiseret af Lyrecos medarbejdere i alle vores afdelinger.

Lyreco For Educationer gået ind i 6 lande i Asien, Afrika og Sydamerika: Bangladesh, Vietnam, Brasilien, Togo, Madagaskar og Cambodja.

Ud over dette fælles program udvikler Lyrecos afdelinger lokale velgørenhedstiltag inden for uddannelse. 

4.1 – Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle. 

Vil du vide mere?

LYRECO CSR-RAPPORT

Som medlem af FN's Global Compact siden 2004 opdaterer Lyreco-koncernen sin årlige CSR-rapport om virksomhedens sociale ansvar.

 

Læs mere