Planet

Planet

At reducere vores miljøpåvirkning af planeten er en langsigtet strategi, der bliver opnået gennem progressive handlingsplaner og løbende forbedringer.

For at reducere vores indvirkning på planeten vil vi inden 2026:

  • Bruge og sælge produkter og tjenester, der bidrager til at beskytte planeten og dens mennesker, med en målsætning om, at 90 % af den samlede omsætning skal repræsenteres af vores Sustainable Selection-produkter.
  • Implementere den cirkulære økonomi ved at lukke sløjfen i vores interne forbrug og eksterne salg.
  • Reducere miljøpåvirkningen forårsaget af vores firmabiler og forretningsrejser og udskifte vores køretøjer med lavemissionskøretøjer. De emissioner, som vi ikke kan reducere, vil blive opvejet af finansiering af klimaindsats.
  • Reducere miljøpåvirkningen af vores fabriksanlæg og opveje de emissioner, vi ikke kan reducere, ved at finansiere klimatiltag.
Selection

Lyreco sustainable selection

I 2023 lancerer Lyreco den første version af "Sustainable Selection by Lyreco", der har til hensigt at betjene vores kunder bedre med at vælge produkter, der bidrager til beskyttelsen af planeten og dens mennesker. Sustainable Selection er en ny progressiv leverandør- og produktvurderingsmetodologi, der er mere entydig og som ligger tættere på vores langsigtede bæredygtighedsmål. Den har til formål at styrke vores indkøbsproces med mere bæredygtige initiativer, handlinger og beslutninger. Vores mål er, at 90 % af vores samlede omsætning skal repræsenteres af vores Sustainable Selection-produkter.

Sustainable

Sustainable by Lyreco marketplace

Hos Lyreco tror vi på, at morgendagens bæredygtige arbejdspladser bliver skabt i dag. Sustainable by Lyreco er den første B2B-markedsplads dedikeret til produkter, der bidrager til beskyttelsen af planeten og dens mennesker. Den letter interaktionen mellem sælgere og miljøbevidste kunder og supplerer vores tilbud på Lyrecos eksisterende e-handelsplatforme.

Cykel

CO2e-reduktion

Klimaindsats er en prioritet for os, hvilket afspejles i vores strategi og politik. Som en global virksomhed, der er forpligtet til Science Based Targets-initiativet (SBTi), tager vi vigtige klimatiltag inden for vores forsyningskæde og operationer. Vi har investeret i energieffektivitetstiltag på tværs af vores aktiviteter, hvilket har resulteret i håndgribelige reduktioner i vores drivhusgasemissioner.

Vil du gerne have flere oplysninger?

LYRECO CSR RAPPORT

LÆS VORES CSR-RAPPORT

Læs mere om Lyreco