People in a meeting

CSR governance

Risikostyringssystem og compliance

VI ANVENDER RISIKOSTYRINGS- OG COMPLIANCEPROGRAMMER SOM EN INTEGRERET DEL AF VIRKSOMHEDEN

Med 15 datterselskaber, der er direkte til stede i 25 lande, 15 partnere, der samarbejder med os på yderligere 17 markeder, og en global forsyningskæde har Lyreco-koncernen brug for et stærkt kvalitets- og miljørisikostyringssystem, der dækker alle vores internationale aktiviteter.

sdg 12 + 8

The United Nations Sustainable Development Goals we contribute to.

sustainability

2 områder dækket

value excellence white

Kvalitet

leaf

Miljø

Nøgletiltag

 1. Risikostyringsorganisation 
 2. Riskmatrix
 3. Uddannelse i og oplysning om risici og muligheder
eye

En internationalt anerkendt certificeringsproces

For at sikre en fælles kvalitativ og miljømæssig praksis på tværs af vores 15 datterselskaber anvender Lyreco de anerkendte internationale standarder iso 9001 og ISO 14001. 

Styring af Sundhed & sikkerhed er baseret på Lyrecos retningslinjer, der henviser til ISO 4500 standarden og lokal lovgivning.

I 2012 blev ISO 26000, retningslinjen for Corporate Social Responsibility, vedtaget for at strukturere bæredygtighedsprocessen. Desuden har nogle lande også valgt yderligere certificeringer. 

People in a meeting

En udvidet risikostyringsproces

Lyreco risikostyringsproces fokusere på kvalitet og miljø. I 2019 har Lyreco inden for rammerne af den nye CSR-strategi 2019-2024 udvidet til processen til nye områder 

 • Korruptionsrisici
 • Sociale risici i vores interne aktiviteter
 • Cyberkriminalitet

Bæredygtighedsstyring er fuldt integreret i tilrettelæggelsen af Group Operations, som ledes af en Group Chief Operating Officer. Den strategiske udførelse af Lyrecos Corporate Responsibility-politik ledes af en Group QSS Director. Hvert af Lyrecos 15 datterselskaber har en QSS Director.

Two people looking at a tablet

Fremme en etisk forretningspraksis i alt, hvad vi gør

Vi har løbende fokus på at øge bevidstheden om Lyrecos etiske forretningspraksis og sikre, at den overholdes til punkt og prikke i alle Lyrecos aktiviteter, af alle medarbejdere og hos alle vores samarbejdspartnere. 

I 2020 har Lyreco derfor styrket styringen af etik og compliance og kommunikationsprocessen om dette ved at nedsætte et Udvalg for etik og compliance, udnævne en Group Compliance Officer og  dedikerede etiske referenter i alle Lyrecos datterselskaber, styrke vores Kodeks for etik og forretningsadfærd og forbedre vores "Raise your alert"-system.

Læs mere
Lyrecos Udvalg for etik og compliance

Udvalget består af 4 faste medlemmer: 

 • Lyreco Group CEO og formand for udvalget
 • Lyreco Group Chief Finance Officer
 • Lyreco Group Chief People & Culture Officer
 • Group Compliance officer og committee secretary 

Udvalget er ansvarligt for at føre tilsyn med etik og compliance på følgende områder:

 • Korruptionsbekæmpelse
 • Bekæmpelse af forskelsbehandling og chikane 
 • Databeskyttelse
 • Alle andre etiske og complianceforhold, der anmodes om eller henvises til Udvalget.

Vores etiske kodeks

Lyreco er forpligtet til at skabe værdi for vores interessenter og opbygge relationer med vores medarbejdere, kunder, leverandører, lokalsamfund og samarbejdspartnere ud fra vores kerneværdier: 
Passion, Agility, Respect og Excellence. 
Ved at underskrive FN's Global Compact siden 2004 har vi forpligtet os til at støtte menneskerettighederne og fremme socialt ansvarligt adfærd i overensstemmelse med principperne i Global Compact, ILO-konventionen (FN's Organisation for arbejdsmarkedsforhold), FN's børnekonvention og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

Disse principper har længe været en naturlig del af vores forretning og afspejles i vores Etiske kodeks, som er et udtryk for, hvem vi er, og hvordan vi driver forretning hos Lyreco. 

Vejledende CSR-principper

Læs mere