Green_Together

Et ISO-certifikat er en holdindsats

Endnu en gang har Lyreco Scandinavia modtaget to ISO-certifikater for at lede en organisation med fokus på kvalitet og miljø. Arbejdet med bæredygtighed har fået øget opmærksomhed blandt alle medarbejdere, mener Quality and Sustainability Manager, Gro Kardel.    

”Lyrecos relevans og eksistensgrundlag er i dag på mange måder knyttet op på, at vi er ISO-certificeret. Det er en blåstempling af vores indsats inden for kvalitets- og miljøledelse, og en række af vores kunder stiller det simpelthen som et ultimativt krav, at vi er certificeret.”

Sådan siger Gro Kardel, Quality and Sustainability Manager, Lyreco Scandinavia. Hun er stolt over, at virksomheden endnu en gang er blevet ISO 9001 og 14001 recerticiceret inden for henholdsvis kvalitet- og miljøledelse.

Certifikaterne gives på baggrund af en uvildig tredjeparts audit, der denne gang har strakt sig over 10 dage. Alle afdelinger og funktioner i hele den skandinaviske afdeling er blevet inddraget, og recertificeringen beror blandt andet på en lang række interviews og observationer.

Innovation hard hat
Gro_Kardel

Vi har et overordnet mål om, at inden udgangen af 2023 er mindst 50% af alle solgte produkter grønne, dvs. er mærket med Lyrecos ”Grønne træ” eller anden miljømærkning. I forbindelse med auditprocessen tydeliggøres det, at dét mål bor i os alle sammen på tværs af afdelinger. Ingen kan få et certifikat alene, det er en holdindsats. 

Gro Kardel
Quality and Sustainability Manager i Lyreco Scandinavia.

Stort fokus på bæredygtighed

Lyreco Scandinavia har modtaget ISO 9001 og ISO 14001-certifikater hvert år siden 2003. For Lyreco er certificeringerne frivillige, men Gro Kardel understreger, at det er helt uundgåeligt for virksomheden. Certificeringen er både vigtig for at udvise seriøsitet udadtil i forhold til leverandører og kunder – såvel som internt, hvor eksempelvis politikker og mål for miljø er centrale elementer i virksomhedens langsigtede strategi.

Ifølge Gro Kardel er alle medarbejdere en del af certificeringsprocessen, hvilket har været tydeligt at se under denne audit, hvor forståelsen for og bevidstheden om Lyrecos grønne omstilling har været et gennemgående tema på tværs af afdelinger og landegrænser. I år har særligt ét af Lyrecos strategiske fokusområder fået ekstra opmærksomhed blandt alle involverede.

Gro Kardel, Quality and Sustainability Manager i Lyreco Scandinavia.

Påvirker forbrugeradfærden

Det er særligt inden for de seneste 18 måneder, at den bæredygtige tankegang og bevidsthed er vokset på tværs i virksomheden. Hvor det altid har været et fokusområde operationelt og strategisk, er det nu kommet til, at medarbejderne også byder ind med, hvordan organisationen kan blive mere bæredygtig. Og det rykker noget i flere led.
”Der er ingen tvivl om, at en recertificering er en begivenhed, der kan flytte noget internt og skabe større bevidsthed om vores fælles mål. Men den kan helt sikkert også flytte noget i forhold til forbrugeradfærd og indkøbskultur hos vores kunder. Lyreco stiller øgede krav til miljø i hele vores værdikæde, og i den forbindelse forventer vi også, at vores leverandører leverer et mere bæredygtigt produktsortiment. Ved at stille gradvist større krav, håber vi at kunne påvirke virksomhedens interessenter og dermed være med til at gøre en forskel, der rækker ud over os selv”, slutter Gro Kardel.

Green_bulb
FAKTA

ISO 9001 er en international standard, der indeholder krav til kvalitetsledelsessystemer. Den er blandt de mest certificerede standarder i verden og er for mange synonym med sikkerhed for kvalitet.

ISO 14001 er en international standard, der indeholder krav til miljøledelsessystemer og dermed også til, hvordan virksomheder – på tværs af brancher – kan styre og forbedre deres miljøperformance og reducere deres miljøpåvirkninger.